בהגווד גיטה כפי שהיא

מאת א.צ. בהקטיודאנתה סוואמי פרבהופאדה. תרגום לעברית דורית לובן.

פרקים

פרק 1:  תצפית בכוחות הצבא בשדה הקרב בקוּרוּקְשֵתְרַה
שעה ששני המחנות ערוכים לקרב, רואה ארג'ונה, הלוחם עז הרוח, בקרב שני הצדדים קרובים, מורים וידידים, הנכונים לפתוח במלחמת אחים ולהקריב את חייהם. מוצף חמלה וצער הוא נופל ברוחו, נפשו נסערת, והוא מוותר על נכונותו להילחם.
פרק 2:  תקציר תוכן הבהגווד-גיטה
ארג'ונה מתמסר לאל כתלמיד, וקרישנה פותח במדרשיו לארג'ונה בהסבירו את ההבדל היסודי בין הגוף החומרי בן החלוף לנשמה הרוחנית הנצחית. האל מסביר את תהליך גלגול הנשמות, את טבעו של שירות בלתי אנוכי לעליון, ואת מאפייניו של אדם שהגיע להגשמה עצמית.
פרק 3:  קארמה-יוגה
כל אחד חייב לעסוק בפעולות כלשהן בעולם חומרי זה. אולם ביכולתה של פעולה לכבול את האדם לעולם זה או לגאלו ממנו. על-ידי פעולה המבוצעת לעינוגו של העליון, ללא מניעים אנוכיים, יכול האדם להשתחרר מחוק הקארמה (פעולה ותגובה), ולזכות בידע טרסנצנדנטאלי על העצמי והעליון.
פרק 4:  ידע נשגב
ידע נשגב (טרסנצנדנטאלי) – הידע הרוחני על הנשמה, אלוהים והיחסים ביניהם – מטהר ומביא לגאולה. ידע כזה הוא פּרייה של פעילות נטולת מניעים אנוכיים בשירות מסור (קארמה-יוגה). האל מסביר את תולדותיה הקדומות של הגיטה, את התכלית והמשמעות של ירידתו המחזורית לעולם החומרי, ואת הצורך שבפניה לגורו, למורה שהגיע להגשמה רוחנית.
פרק 5:  קארמה-יוגה – פעילות בתודעת קרישנה
החכם המבצע חיצונית את כל הפעילויות, אך פנימית פורש מפירותיהן, מיטהר באש הידע הנשגב, זוכה לשלווה, יכולת התנתקות, יכולת הבלגה, ראייה רוחנית וחדווה.
פרק 6:  דְהְיָאנַה-יוגה
אַשְׁטָאנְֹגַה-יוגה, תרגול הגותי מכני, מביא לשליטה במיינד ובחושים ולהתרכזות בפַּרַמָאתְמָא (נשמת-העל, האל השוכן בלב). תהליך זה מגיע לשיאו בסַמָאדְהי, מודעות מוחלטת לעליון.
פרק 7:  ידיעת המוחלט
קרישנה הוא האמת המוחלטת, הסיבה העליונה והכוח המקיים כול, חומרית ורוחנית כאחד. נשמות מתקדמות מתמסרות לו באהבה, בעוד שנשמות לא צדיקות משקיעות את מחשבתן במושאי סגידה אחרים.
פרק 8:  השגת העליון
על ידי זכירת קרישנה מתוך מסירות ואהבה, לאורך כל החיים ובפרט בשעת המוות, יכול האדם להגיע למשכנו העליון, שמעבר לעולם החומרי.
פרק 9:  הידע הכמוס ביותר
קרישנה הוא אלוה עליון ומושא הסגידה העליון. הנשמה קשורה עמו לנצח באמצעות שירות מסור נשגב (בהקטי). על ידי החייאת המסירות הטהורה, שב האדם לקרישנה, לממלכה הרוחנית.
פרק 10:  שיפעת המוחלט
כל התופעות המופלאות, בין אם בעולם החומרי ובין אם ברוחני, החדורות בכוח, יופי, גדולה או נשגבות, אינן אלא התגלות חלקית של האנרגיות האלוהיות ושפעתו של קרישנה. כסיבת כל הסיבות, כמקיים וכמהות הכול, קרישנה הוא מושא סגידתן של כל הישויות.
פרק 11:  דמות היקום
קרישנה מעניק לארג'ונה ראייה אלוהית, ומתגלה בפניו בדמותו המרהיבה באין-סופיותה כדמות היקום. כך הוא מבסס מעל לכל ספק את אלוהותו. קרישנה מסביר שדמותו שובת הלב כאדם היא דמות האלוהות המקורית. ניתן לחזות בדמות זו רק באמצעות שירות מסור טהור.
פרק 12:  שירות מסור
בהקטי-יוגה, שירות מסור לקרישנה, הוא האמצעי הנעלה ביותר להגיע לאהבה טהורה לקרישנה, תכליתו העליונה של הקיום הרוחני. אלה שהולכים בנתיב זה מפתחים תכונות אלוהיות.
פרק 13:  טבע, הנהנה ותודעה
אדם המבין את ההבדל בין הגוף, הנשמה ונשמת-העל שמעבר לשניהם, זוכה לגאולה מעולם חומרי זה.
פרק 14:  שלוש מידות הטבע החומרי
כל הנשמות העטויות בגוף נתונות להשפעת שלוש מידות או איכויות של הטבע החומרי: טובות, להיטות ובערות. קרישנה מסביר מהן מידות אלה, כיצד הן שולטות בנו, כיצד ניתן להתעלות מעבר להן, וסימניו של אדם שהגיע לנשגב.
פרק 15:  יוגת האישיות העילאית
תכליתו העליונה של הידע הוֵדי היא לנתק את האדם מסבך העולם החומרי ולהביאו להבין את קרישנה כאישיות אלוה העילאי. אדם שמבין את זהותו העילאית של קרישנה, מתמסר לו, ועוסק בשירותו המסור.
פרק 16:  הטבע הקדוש והזדוני
בעלי תכונות זדוניות החיים על פי ראות עיניהם, מבלי לעקוב אחר מצוות הכתובים, זוכים ללידה נחותה ולשעבוד חומרי נוסף. לעומת זאת, בעלי תכונות קדושות, המנהלים אורח חיים מווסת ומצייתים לסמכות הכתובים, מגיעים בהדרגה לשלמות רוחנית.
פרק 17:  סוגי האמונה
ישנם 3 סוגי אמונה התואמים את שלוש מידות הטבע החומרי ומתפתחים מהן. פעולות המבוצעות על ידי אלו שאמונתם היא בלהיטות ובבערות מניבות אך תוצאות ארעיות וחומריות, בעוד שפעולות המבוצעות בטובות, בהתאם להוראות הכתובים, מטהרות את הלב ומביאות לאמונה טהורה בקרישנה ולמסירות ואהבה אליו.
פרק 18:  שלמות הפרישות
קרישנה מסביר את משמעותה של פרישות ואת השפעותיהן של מידות הטבע על תודעה ופעילות אנושית. הוא מסביר את תפיסת הברהמן, את תפארת הבהגווד-גיטה, ואת מסקנתה הסופית של הגיטה: נתיב הדת העליון הוא אהבה והתמסרות מוחלטת, ללא תנאי, לקרישנה, התמסרות אשר משחררת מכל חטא ומכל פחד, מביאה להארה מושלמת, ומאפשרת לאדם לשוב למשכנו הרוחני, הנצחי של קרישנה.

בהגווד-גיטה כפי שהיא – מהדורה מלאה

הבהגווד גיטה (בסנסקריט: "שירת האל") נחשבת לפנינת החכמה ההודית ולספר היסוד של עולם היוגה. היא מכילה את הוראותיו של אישיות אלוה, קרישנה, ללוחם ארג'ונה לפני פרוץ מלחמת אחים עקובה מדם, בנוגע לטבע האדם והאלוהות, תורת הפעולה (קארמה) והתעלות לתודעה רוחנית. הספר כולל באורים של סְוָאמי פרבהופאדה, מגדולי הבהקטי-יוגים של המאה ה- 20 ומייסד תנועת הרא קרישנה. מהדורה חדשה זו כוללת הגהה חדשה, תעתיק של הטקסט הסנסקריטי המקורי, תרגום מילה במילה לטקסט המקורי, אותיות גדולות לקריאה קלה, כריכה רכה, תפירת פשתן, 656 עמודים ו-8 עמודי צבע.

המחיר כולל משלוח בארץ: 120 ש"ח

לחצו על הכפתור לקניה מאובטחת