החברה כיום מאופיינת באנוכיות גדלה והולכת, תוך התרחקות האדם ממקורותיו הרוחניים. כפועל יוצא מכך, מתעוררות בחברה התופעות הידועות לכולנו של אלימות, ניכור, בריחה מהמציאות וחוסר סובלנות.

באמצעות ידע רוחני ופעילות המבוססת על עקרונות הבהקתי, ניתן להתמודד עם מצוקות אלה ולמצוא אלטרנטיבה, שתמלא את חיינו בתכנים חיוביים של אושר פנימי ונתינה ואהבה לאחרים.

נאמנות ספרי בהקתיודאנתה (BBT ישראל) הינה עמותה רשומה שמטרותיה תרגום לעברית, פרסום והפצה של ספרות העוסקת בנושאים רוחניים ברוח הבהקטי יוגה, לטובת הציבור בארץ. בהקטי משמעה שירות מתוך אהבה, ויוגה, במובן המקורי שלה, משמעה חיבור לעליון. מכאן שבהקטי יוגה זה חיבור לעליון דרך שירות ואהבה נטולת אגו.

העמותה, מוסד ללא כוונת רווח מס. 580138139, הוקמה ב-1991 ופועלת כבר כמעט 30 שנה לשחרור האדם מכבלי האנוכיות וחיבור החברה לערכים רוחניים.