נַה צַ'ה מָאםּ תָאני קַרְמָאנּי  ניבַּדְהְנַנְתי דְהַנַנְֿגַ'יַה
אוּדָאסִינַה-וַד אָסִינַם  אַסַקְתַםּ תֵשׁוּ קַרְמַסוּ
נַה—לעולם לא; צַ'ה—גם; מָאם—אותי; תָאני—הללו; קַרְמָאנּי—הפעילויות; ניבַּדְהְנַנְתי—כובלות; דְהַנַם-גַ'יַה—הו כובש העושר; אוּדָאסִינַה-וַת—כמו נייטרלי; אָסִינַם—שרוי; אַסַקְתַם—ללא משיכה; תֵשׁוּ—הללו; קַרְמַסוּ—לפעילויות.
תרגום
הו דְהַנַנְגַ'יַה, אין מעשים אלה יכולים לכובלני. לעד אני נבדל מכל פעילות חומרית, כמו חופשי מכל מעורבות.
התעמקות
אין להסיק מכך שאישיות אלוה העליון שרוי בחוסר מעשה. בעולמו הרוחני הוא מצוי בפעילות מתמדת. בבְּרַהְמַה-סַמְּהיתָא (5.6) נאמר, אָתְמָארָאמַסְיַה תַסְיָאסְתי פְּרַקְרּיתְיָא נַה סַמָאגַמַהּ: "הוא שרוי תמיד בפעילות רוחנית, נצחית ומלאת חדווה, ואין לו דבר עם פעילות חומרית." הפעילות החומרית מתבצעת באמצעות אוניו השונים.

האל העליון אינו מתערב בעצמו בפעילות החומרית שבעולם הנברא. אי-מעורבות זו מצוינת במילה אוּדָאסִינַה-וַת. אף שכל פרט ופרט בפעילות החומרית נתון לשליטתו, הוא עצמו נשאר כאילו בלתי מעורב. דומה הדבר לשופט אשר יושב על כס-המשפט. דברים כה רבים מתרחשים בפקודתו — מישהו נתלה, מישהו מושלך לכלא, מישהו זוכה בממון רב — אולם הוא נשאר ניטרלי. הוא אינו מעורב בזכיות ובהפסדים הללו. כמותו, גם האל אינו מעורב, אף שידו מצויה בתחומי הפעולה כולם.

בוֵדָאנְתַה-סֻוּתְרַה (2.1.34) נאמר, וַיְשַׁמְיַה-נַיְרְגְהרּינְּיֵא נַה: הוא אינו חלק מהניגודים שבעולם החומרי; הוא נשגב לאלה. הוא גם אינו קשור לבריאת העולם או לחורבנו. ישויות החיים לובשות את צורותיהן השונות במיני החיים השונים בהתאם למעשי עברן, והוא לא מתערב בזה.