קיםּ פּוּנַר בְּרָאהְמַנָּאהּ פּוּנְּיָא  בְּהַקְתָא רָאגַ'רְשַׁיַס תַתְהָא
אַניתְיַם אַסוּקְהַםּ לוֹקַם  אימַםּ פְּרָאפְּיַה בְּהַגַ'סְוַה מָאם
קים פּוּנַהּ—קל וחומר; בְּרָאהְמַנָּאהּ—בְּרָאהְמַנּים; פּוּנְּיָאהּ—ישרי דרך; בְּהַקְתָאהּ—דְבֵקים; רָאגַ'ה-רּישַׁיַהּ—מלכים קדושים; תַתְהָא—כמו גם; אַניתְיַם—בן חלוף; אַסוּקְהַם—מלא מצוקות; לוֹקַם—עולם; אימַם—זה; פְּרָאפְּיַה—משהגעת; בְּהַגַ'סְוַה—עסוק בשירות מסור; מָאם—אלַי.
תרגום
קל וחומר אפוא באשר לבְּרָאהְמַנּים ישרי הדרך, הדְבֵקים והמלכים הקדושים. עתה, משבאת לעולם בן חלוף ומיוסר זה, עבוד בשירותי המסור.
התעמקות
איש בעולם זה, ללא הבדל מהו מעמדו, אינו מוצא בו אושר. נאמר כאן בבירור, אַניתְיַם אַסוּקְהַםּ לוֹקַם: זהו מקום ארעי ומלא סבל, שאינו ראוי לאיש שפוי. האל מכריז בעצמו שזהו עולם בן חלוף ורב מצוקות. הוגי דעות שונים, כגון המָאיָאוָאדִים, גורסים שעולם זה הוא כוזב, אך הבהגווד גיטה מורה שאינו כוזב אלא ארעי. ישנו הבדל בין כוזב לארעי. עולם זה הוא ארעי, בעוד שישנו עולם אחר, נצחי. עולם זה חדור כולו בסבל, בעוד שהעולם האחר הוא נצחי ומלא חדווה.

אף שארג'ונה נולד למשפחת מלוכה צדיקה, גם לו אומר האל, "עסוק בשירותי המסור ושוב במהרה הביתה לאלוהים." אל לו לאיש להישאר בעולם ארעי שכזה ורב מצוקות. אושר נצחי יהיה מנת חלקו אם ימצא לו מקלט באישיות-אלוה. השירות המסור לאל הוא התהליך היחיד שיכול להביא פתרון לבעיותיהם של המעמדות כולם. מכאן שעל הכול לתרגל תודעת קרישנה למען חיים מושלמים.