אַפּי צֵ'ת סוּ-דוּרָאצָ'ארוֹ  בְּהַגַ'תֵא מָאם אַנַנְיַה-בְּהָאק
סָאדְהוּר אֵוַה סַה מַנְתַוְיַהּ  סַמְיַג וְיַוַסיתוֹ הי סַהּ
אַפּי—אפילו; צֵ'ת—אם; סוּ-דוּרָאצָ'ארַהּ—אדם מבצע מעשים נתעבים; בְּהַגַ'תֵא—עוסק בשירות מסור; מָאם—לי; אַנַנְיַה-בְּהָאק—ללא סטייה; סָאדְהוּהּ—קדוש; אֵוַה—אכן; סַהּ—הוא; מַנְתַוְיַהּ—נחשב; סַמְיַק—לחלוטין; וְיַוַסיתַהּ—החלטי; הי—אכן; סַהּ—הוא.
תרגום
גם מי שמבצע את הנתעב שבמעשים, אם הוא עוסק בשירות מסור, הרי שהוא נחשב לקדוש. זאת משום שתכליתו נכונה.
התעמקות
המילה סוּ-דוּרָאצָ'ארַהּ היא רבת משמעות בפסוק זה, וחשוב להבינה כראוי. נשמה מותנית מבצעת שני סוגי פעולות: האחד מותנה והשני יסודי. כל אותן פעולות שלצורך הגנת הגוף, או ציות לכללי החברה והמדינה, שמחייבות אפילו דָבֵק, מתייחסות לחיים מותנים, ונקראות מותנות. לעומת זאת, ישות-חיים שמודעת כליל לטבעה הרוחני ועוסקת בתודעת קרישנה, כלומר בשירות מסור לאל — פעילותה נקראת נשגבת. פעילות שכזו היא פעילותה של ישות החיים במצבה היסודי, וזו נקראת באופן טכני "שירות מסור". מכל מקום, במצב המותנה אפשר ששירות מסור ושירות לגוף יחפפו לעתים זה את זה, ואפשר שיסתרו. הדָבֵק נשמר כמידת האפשר לא לעשות דבר שיערער את מצבו כולו. הוא יודע ששלמות מעשיו תלויה בהתקדמותו בהבנת תודעת קרישנה. למרות זאת, ייתכן שאדם בתודעת קרישנה יבצע מעשה שיכול להיתפס כמגונה ביותר מבחינה חברתית או מדינית. אלא שמעידה זמנית שכזו אינה צריכה לפסול את מעמדו. בשרימד בהאגותם נאמר שמי שמועד, אולם עוסק בכל לבו בשירות נשגב לאל — האל, המצוי בלבו, מטהרו וסולח לו על סטייתו. כוחה של הטומאה החומרית הוא רב כל כך, עד כי אפילו יוגי שעוסק כולו בשירות לאל, אפשר שייפול קרבן; אולם תודעת קרישנה חזקה עוד יותר, ומעידה מקרית שכזו זוכה לתיקון מידי. מכאן שתהליך השירות המסור אינו נכשל לעולם. אל לו לאיש לבטל דָבֵק שכזה בגלל מעידה מקרית מדרך הישר. בפסוק הבא יוסבר שמעידה שכזו נבלמת במרוצת הזמן, כאשר יתבסס הדָבֵק בתודעת קרישנה מושלמת. מי ששרוי בתודעת קרישנה ומתרגל בהחלטיות את זמרת הרא קרישנה הרא קרישנה קרישנה קרישנה הרא הרא/ הרא ראמה הרא ראמה ראמה ראמה הרא הרא — נחשב כמצוי במישור הנשגב, גם אם מעד במקרה או בשוגג. המילים סָאדְהוּר אֵוַה, "הוא קדוש", חשובות מאוד. הן משמשות אזהרה ללא-דְבֵקים שלא ימעיטו בערכו של דָבֵק בגלל מעידה מקרית; גם לאחר מעידתו יש לראותו כקדוש. המילה מַנְתַוְיַהּ חשובה אף יותר. מי שלא מקיים כלל זה ובז לדָבֵק, מפר את צו אלוהים. שירות בלעדי ובלתי מעורער לאל הוא מעלתו היחידה של הדָבֵק.

בנְרּיסימְּהַה פּוּרָאנַּה נאמר:

בְּהַגַוַתי צַ'ה הַרָאו אַנַנְיַה-צֵ'תָא

  בְּהְרּישַׂה-מַלינוֹ 'פּי וירָאגַ'תֵא מַנוּשְׁיַהּ

נַה הי שַׂשַׂה-קַלוּשַׁה-צְ'צְ'הַבּיהּ קַדָאצ'ית

  תימירַה-פַּרָאבְּהַוַתָאם אוּפַּיְתי צַ'נְדְרַהּ

הפירוש הוא שמי שעוסק כולו בשירות מסור לאל, גם אם קורה שהוא מבצע מעשה מגונה, זה צריך להיחשב כמו הכתמים דמויי הארנבת שעל הירח. הם אינם מפריעים לירח להפיץ את אורו. בדומה לכך, מעידתו המקרית של הדָבֵק מאורח חיים קדוש אינה הופכת אותו למגונה.

מכל מקום, אין להסיק מכך שדָבֵק אשר עוסק בשירות נשגב רשאי לפעול בצורה מגונה; פסוק זה מתייחס רק לתאונה שמקורה בזיקות חומריות עזות. שירות מסור הוא כמו הכרזת מלחמה נגד האנרגיה המשלה. כל עוד לא התחזק הדָבֵק דיו להדוף אנרגיה זו, ייתכנו מעידות. מכל מקום, כשהוא מתחזק, הוא אינו נתון עוד לאלה, כפי שהוסבר קודם לכן. אל לו לאיש לנצל ולבצע דברים מגונים על-סמך פסוק זה, ולהוסיף ולחשוב עצמו לדָבֵק. מי שאינו משתפר באמצעות השירות המסור, הרי שאינו דָבֵק מתקדם ביותר.