אַשְׂרַדְדַדְהָאנָאהּ פּוּרוּשָׁא  דְהַרְמַסְיָאסְיַה פַּרַנְתַפַּה
אַפְּרָאפְּיַה מָאםּ ניוַרְתַנְתֵא  מְרּיתְיוּ-סַמְּסָארַה-וַרְתְמַני
אַשְׂרַדְדַדְהָאנָאהּ—חסרי אמונה; פּוּרוּשָׁאהּ—אנשים כאלו; דְהַרְמַסְיַה—בתהליך הדת; אַסְיַה—הזה; פַּרַם-תַפַּה—הו מייסר האויב; אַפְּרָאפְּיַה—אינם משיגים; מָאם—אותי; ניוַרְתַנְתֵא—חוזרים; מְרּיתְיוּ—של מוות; סַמְּסָארַה—בקיום החומרי; וַרְתְמַני—לנתיב.
תרגום
הו מייסר האויבים, מי שאינם מאמינים בשירות המסור לא יגיעו אליי. הם שבים לנתיב הלידה והמוות שבעולם חומרי זה.
התעמקות
ללא אמונה, אי אפשר לתרגל שירות מסור; זוהי משמעות הפסוק. אמונה נוצרת בחברתם של דְבֵקים. מי שגם לאחר ששמעו את הוכחות הספרות הוֵדית מבני סמכא דגולים, אינם מאמינים באלוהים, הם חסרי מזל עד מאוד. אלה נשארים ספקנים ואינם יכולים לתרגל ביציבות את השירות המסור לאל. מכאן שאמונה היא הגורם החשוב ביותר להתקדמות בתודעת קרישנה. בצ'איטניה-צַ'ריתָאמְרִּתַה נאמר שאמונה פירושה ההכרה המלאה שעל ידי השירות לאישיות-אלוה, שְׂרִי קרישנה, אפשר להשיג את מלוא השלמות. זוהי אמונה אמיתית. בשרימד בהאגותם (4.31.14) נאמר:

יַתְהָא תַרוֹר מֻוּלַה-נישֵׁצַ'נֵנַה

  תְרּיפְּיַנְתי תַת-סְקַנְדְהַה-בְּהוּג'וֹפַּשָׂאקְהָאהּ

פְּרָאנּוֹפַּהָארָאץ' צַ'ה יַתְהֵנְדְרייָאנָּאםּ

  תַתְהַיְוַה סַרְוָארְהַנַּם אַצְ'יוּתֵגְ'יָא

"הסגידה לאישיות אלוה העליון באמצעות שירות מסור מספקת מוּכנית את האלים-למחצה, שהם חלקיו, ממש כשם שהשקיית שורש העץ מעניקה און לגזעו, לענפיו ולכל שאר חלקיו, וכשם שהזנת הקיבה מפיחה חיים בחושים ובאיברי הגוף." מכאן שעם תום קריאת הבהגווד גיטה, על הקורא להסכים כליל עם מסקנותיה: עליו לנטוש את עיסוקיו כולם ולהתקדש לשירותו של האל, קרישנה, אישיות אלוה העליון. המשוכנעות בפילוסופיית חיים זו היא אמונה. התהליך של תודעת קרישנה פירושו פיתוחה של אמונה שכזו.

האנשים המודעים לקרישנה נחלקים לשלושה. הקבוצה השלישית הם חסרי האמונה. גם אם הם עוסקים לכאורה בשירות מסור, אין ביכולתם להגיע לשלב השלמות העליון. קרוב לוודאי שייפלטו במרוצת הזמן. אפשר שיעסקו בשירות כלשהו, אולם כיוון שלא הגיעו לכלל שכנוע ואמונה, הרי שקשה להם להתמיד בתודעת קרישנה. במהלך פעולת ההטפה שלנו אנו נתקלים בדוגמאות מעשיות לכך; ישנם אנשים שבאים ונרתמים לשירות כלשהו בתודעת קרישנה מתוך מניעים נסתרים כלשהם. אולם ברגע שמצבם הכלכלי משתפר במידה מסויימת, הם נוטשים את התהליך ושבים לדרכם הקודמת.

ההתקדמות בתודעת קרישנה תלויה באמונה בלבד. ובאשר לפיתוחה של אמונה, דָבֵק ממעלה ראשונה הוא מי שבקיא בספרות השירות המסור וניחן באמונה איתנה. בדרגה השנייה מצויים אלה שאמונתם איתנה, אף שאינם מתקדמים כל כך בהבנת ספרות המסירות. הם מאמינים שקרישנה-בהקטי, שירות לקרישנה, הוא הדרך הטובה ביותר, ומתוך אמונה שכזו, הם בוחרים לתרגלו. אלה נעלים מבני הקבוצה השלישית, אשר משוללים ידע מושלם, כמו גם הכרה מלאה, אולם מנסים לעקוב אחר התהליך בזכותה של חברה טובה ובזכות פשטותם. מי שמצוי בשלב השלישי של תודעת קרישנה עלול למעוד, מי שהתעלה לשלב השני אינו מועד עוד, אולם דָבֵק ממעלה ראשונה, אין עוד סיכוי שימעד לעולם. הוא יוסיף ויתקדם ובסופו של דבר ישיג את התוצאה הנכספת. אדם מדרגה שלישית מאמין אמנם ששירות מסור לקרישנה הוא טוב, אלא שלא קנה עדיין ידע מספיק על אודות קרישנה מכתבי קודש כשרימד בהאגותם ובהגווד גיטה. לעתים דְבֵקים כאלה נוטים במידה מסוימת לקארמה-יוגה וגְ'נָֿאנַה-יוגה, ולעתים נפשם מוטרדת. אולם כשהזיהום של קארמה-יוגה וגְ'נָֿאנַה-יוגה נעלם, הם מתעלים לשלב השני והראשון. גם האמונה בקרישנה נחלקת לשלושה, ומתוארת בשרימד בהאגותם. מתוארים שם, בספר האחד-עשר, התקשרות מדרגה ראשונה, התקשרות מדרגה שנייה והתקשרות מדרגה שלישית. מי שלא פיתחו אמונה, גם לאחר שמיעה על קרישנה או על תפארתו של השירות המסור, וחושבים שזו אך הפרזה והילול שווא, עבורם נתיב זה קשה עד מאוד, גם אם ינסו ויתרגלו לכאורה שירות מסור. סיכוייהם להגעה לשלמות מזעריים ביותר. מכאן שאמונה חשובה ביותר לביצוע שירות מסור.