יָאנְתי דֵוַה-וְרַתָא דֵוָאן  פּיתְרִּין יָאנְתי פּיתְרּי-וְרַתָאהּ
בְּהֻוּתָאני יָאנְתי בְּהֻוּתֵגְ'יָא  יָאנְתי מַד-יָאג'ינוֹ 'פּי מָאם
יָאנְתי—הולכים; דֵוַה-וְרַתָאהּ—הסוגדים לאלים-למחצה; דֵוָאן—אֶל האלים-למחצה; פּיתְרִּין—אל אבות המשפחה; יָאנְתי—הולכים; פּיתְרּי-וְרַתָאהּ—הסוגדים לאבות המשפחה; בְּהֻוּתָאני—אל רוחות הרפאים; יָאנְתי—הולכים; בְּהֻוּתַה-איגְ'יָאהּ—הסוגדים לרוחות הרפאים; יָאנְתי—הולכים; מַת—שלי; יָאג'ינַהּ—הדְבֵקים; אַפּי—אבל; מָאם—אלַי.
תרגום
הסוגדים לאלים-למחצה ייוולדו בקרבם; הסוגדים לאבות הקדומים יצטרפו אליהם; הסוגדים לשדים ולרוחות ייוולדו בין יצורים שכאלה; והסוגדים לי יחיו עמי.
התעמקות
כדי להגיע לירח, לשמש וכיוצא בזה, יש לנקוט כללים וֵדיים מסוימים, כגון תהליך שנקרא באופן טכני דַרְשַׂה-פַּוּרְנַּמָאסִי. זה מתואר בהרחבה במדור שדן בפעילות נושאת פרי, שמורה על תהליכי הסגידה לאלים-למחצה שבכוכבי העדן השונים. באמצעות יַגְ'נַֿה כלשהי אפשר גם להגיע לכוכבי הפּיתָא. אפשר גם להגיע לכוכביהם הרבים של השדים והרוחות ולהפוך ליַקְשַׁה, רַקְשַׁה או פּישָׂאצַ'ה. הסגידה לפּישָׂאצַ'ה נקראת "אמנות שחורה" או "מאגיה שחורה". רבים מתרגלים אמנות כזו וחושבים אותה לרוחנית, אף שזו פעילות חומרית לחלוטין. לעומת זאת, דָבֵק טהור, אשר סוגד לאישיות-אלוה, מגיע לכוכבי הוַיְקוּנְּטְהַה וקְרּישְׁנַּלוֹקַה. מפסוק חשוב זה מתברר שפשוט על-ידי סגידה לאלים-למחצה אפשר להגיע לכוכבי עדן, על-ידי סגידה לפּיתָא אפשר להגיע לכוכביהם, ועל-ידי תרגול אמנות שחורה אפשר להגיע לכוכבי השדים. מדוע לכן שלא יגיע הדָבֵק הטהור לכוכבו של קרישנה או וישנו? אלא שלמרבה הצער, רבים אינם יודעים כלל על הכוכבים הנשגבים, משכנותיהם של קרישנה וווישנו. ובגלל חוסר ידיעתם, הם נופלים. אפילו האימפרסונליסטים מועדים מהבְּרַהְמַגְ'יוֹתי. התנועה לתודעת קרישנה טורחת אפוא ומפיצה מידע נשגב זה בחברה כולה ומלמדת שדי בזמרת המנטרה הרא קרישנה כדי להשיג שלמות בחיים אלה ולשוב הביתה לאלוהות.