יֵא 'פְּי אַנְיַה-דֵוַתָא-בְּהַקְתָא  יַגַ'נְתֵא שְׂרַדְדְהַיָאנְויתָאהּ
תֵא 'פּי מָאם אֵוַה קַוּנְתֵיַה  יַגַ'נְתְי אַוידְהי-פֻּוּרְוַקַם
יֵא—אלו ש-; אַפּי—אחרים; אַנְיַה—אחרים; דֵוַתָא—באלים-למחצה; בְּהַקְתָאהּ—אחרים; יַגַ'נְתֵא—עובדים; שְׂרַדְדְהַיָא אַנְויתָאהּ—באמונה; תֵא—הם; אַפּי—גם; מָאם—לי; אֵוַה—בלבד; קַוּנְתֵיַה—הו בן קוּנְתִי; יַגַ'נְתי—סוגדים; אַוידְהי-פֻּוּרְוַקַם—בדרך לא נכונה.
תרגום
הו בן קוּנְתי, הסוגדים לאלים אחרים ועובדים אותם באמונה, למעשה סוגדים לי, אלא שאינם עושים זאת בדרך הנכונה.
התעמקות
קרישנה אומר, "מי שסוגדים לאלים-למחצה אינם נבונים ביותר. זאת אף על פי שהם סוגדים לי בעקיפין." מי שמשקה את עלי העץ וענפיו מבלי להשקות את השורש, הרי שהוא משולל ידע או שאינו פועל על-פי הכללים. בדומה לכך, כשמזינים את הקיבה, משרתים את איברי הגוף כולם. אפשר לומר שהאלים-למחצה הם פקידים ומנהלים שונים בממשלת אלוהים. אדם אמור לציית לחוקי הממשלה, ולא לחוקיהם של פקידים או מנהלים. מכאן שעל הכול לסגוד לאלוה עליון, שהרי אז יתרצו פקידיו ומנהליו מוּכנית. אלה מייצגים את הממשלה, ואין זה חוקי לשחדם. פעילות שכזו נקראת כאן אַוידְהי-פֻּוּרְוַקַם. במילים אחרות, קרישנה אינו מאשש סגידה מיותרת לאלים-למחצה.