תֵא תַםּ בְּהוּקְתְוָא סְוַרְגַה-לוֹקַםּ וישָׂאלַםּ
  קְשִׁינֵּא פּוּנְּיֵא מַרְתְיַה-לוֹקַםּ וישַׂנְתי
אֵוַםּ תְרַיִי-דְהַרְמַם אַנוּפְּרַפַּנְנָא
  גַתָאגַתַםּ קָאמַה-קָאמָא לַבְּהַנְתֵא
תֵא—הם; תַם—הזה; בְּהוּקְתְוָא—לאחר שנהנו; סְוַרְגַה-לוֹקַם—עדן; וישָׂאלַם—עצום; קְשִׁינֵּא—מתכלים; פּוּנְּיֵא—כאשר תוצאות מעשיהם הטובים; מַרְתְיַה-לוֹקַם—לארץ הזו של בני התמותה; וישַׂנְתי—נופלים; אֵוַם—כך; תְרַיִי—של שלוש הוודות; דְהַרְמַם—עקרונות; אַנוּפְּרַפַּנְנָאהּ—עוקבים אחרי; גַתַה-אָגַתַם—לידה ומוות; קָאמַה-קָאמָאהּ—המשתוקקים אחר תענוגות חושים; לַבְּהַנְתֵא—משיגים.
תרגום
לאחר עינוג חושים שמימי למכביר, ועם כלות תוצאות מעשיהם הטובים, הם שבים וחוזרים לכוכב בן מוות זה. מכאן שמי שמבקשים עינוג חושים ודְבֵקים בעקרונות שלוש הוודות, זוכים רק בלידה ומוות חוזרים ונשנים.
התעמקות
במערכות הכוכבים הגבוהות נהנית ישות החיים מתוחלת חיים ארוכה יותר ומתנאים עדיפים לעינוג חושים. אלא שאינה רשאית להישאר שם לעד. עם כלות תוצאות מעשיה הטובים, עליה לשוב ולרדת לאדמה. מי שלא קנה לו ידע מושלם, כמצוין בוֵדָאנְתַה-סֻוּתְרַה (גַ'נְמָאדְי אַסְיַה יַתַהּ), או במילים אחרות, מי שאינו מבין את קרישנה, סיבת כל הסיבות, הרי שנכשל מלהגשים את מטרת החיים העליונה. יהיה עליו להוסיף ולעלות לכוכבים עליונים ולרדת, כאילו הוא ישוב בסחרחרה שלעתים עולה ולעתים יורדת. פירושו של דבר, שבמקום להתעלות לעולם הרוחני, שממנו לא שבים עוד, הוא ממשיך ומסתובב בגלגל הלידה והמוות ועולה ויורד במערכות הכוכבים השונות. עדיף אפוא להתעלות לעולם הרוחני וליהנות שם מחיי נצח מלאי חדווה וידע, ולא לשוב עוד לקיום החומרי האומלל.