גַתיר בְּהַרְתָא פְּרַבְּהוּהּ סָאקְשִׁי  ניוָאסַהּ שַׂרַנַּםּ סוּהְרּית
פְּרַבְּהַוַהּ פְּרַלַיַהּ סְתְהָאנַםּ  נידְהָאנַםּ בִּיגַ'ם אַוְיַיַם
גַתיהּ—המטרה; בְּהַרְתָא—המקיים; פְּרַבְּהוּהּ—האדון; סָאקְשִׁי—העד; ניוָאסַהּ—המשכן; שַׂרַנַּם—המִקלט; סוּ-הְרּית—הידיד הקרוב ביותר; פְּרַבְּהַוַהּ—הבריאה; פְּרַלַיַהּ—החורבן; סְתְהָאנַם—הבסיס; נידְהָאנַם—המקום בו נח הכול; בִּיגַ'ם—הזרע; אַוְיַיַם—הבלתי מתכלה.
תרגום
אני המטרה, המקיים, האדון, העד, המשכן, המקלט והידיד הטוב. אני הבריאה והכיליון, הבסיס לכול, המקום שבו נח הכול, והזרע הנצחי.
התעמקות
גַתי זהו היעד שאנו שואפים אליו. אך קרישנה הוא המטרה העליונה, אף שאנשים אינם יודעים זאת. מי שאינו יודע על אודות קרישנה, מולך שולל והתקדמותו-לכאורה היא חלקית או אשלייתית. רבים בוחרים את האלים-למחצה ליעדם, ובאמצעות תרגול קפדני, על-פי שיטות נקובות, הם מתעלים לכוכבים שונים, כגון צַ'נְדְרַלוֹקַה, סֻוּרְיַלוֹקַה, אינְדְרַלוֹקַה, מַהַרְלוֹקַה וכו'. אלא שהלוֹקות, הכוכבים הללו, כולם נוצרו בידי קרישנה, ומכאן שהם קרישנה, ובו-זמנית לא קרישנה. כוכבים אלה הם גילוי אונו של קרישנה, ולכן נחשבים לקרישנה, אף שהם מהווים בסך הכול צעד נוסף להבנת קרישנה. הפנייה לאוניו השונים של קרישנה היא פנייה אל קרישנה בעקיפין. מכל מקום, עדיף לפנות אליו במישרין, שהרי זה חוסך זמן וכוח. אם יש למשל אפשרות להגיע לקצהו של בניין בעזרת מעלית, מדוע לטפס במדרגות, צעד אחר צעד? הכול נשען על אונו של קרישנה; מכאן שאין דבר קיים שאינו חוסה בקרישנה. קרישנה הוא השליט העליון, שהרי הכול שייך לו והכול מתקיים באמצעות אונו. מאחר שהוא מצוי בלב כול, הרי שהוא העד העליון. גם המעונות, הארצות או הכוכבים שאנו מתגוררים בהם הם קרישנה. קרישנה הוא המטרה והמקלט העליון, ומכאן שעל הכול לחסות בו ולחפש בו הגנה או מזור למצוקותיהם. כל אימת שאנו זקוקים להגנה, מקורה בכוח חי. קרישנה הוא ישות-החיים העליונה. ומאחר שהוא מקור היווצרותנו, כלומר האב העליון, הרי שאיש אינו ידיד טוב ממנו, ואינו דורש טוב כמותו. הוא מקור הבריאה ומקלטה הסופי, לאחר החורבן. מכאן שהוא הסיבה הנצחית לכל הסיבות.