אַהַםּ קְרַתוּר אַהַםּ יַגְ'נַֿהּ  סְוַדְהָאהַם אַהַם אַוּשַׁדְהַם
מַנְתְרוֹ 'הַם אַהַם אֵוָאגְ'יַם  אַהַם אַגְניר אַהַםּ הוּתַם
אַהַם—אני; קְרַתוּהּ—המנחה הוֵדית; אַהַם—אני; יַגְ'נַֿהּ—הקרבת הסְמְרּיתי; סְוַדְהָא—המנחה; אַהַם—אני; אַהַם—אני; אַוּשַׁדְהַם—עשב המרפא; מנטרהּ—מזמור נשגב; אַהַם—אני; אַהַם—אני; אֵוַה—אכן; אָגְ'יַם—חמאה מזוככת; אַהַם—אני; אַגְניהּ—אש; אַהַם—אני; הוּתַם—מנחה.
תרגום
אולם אני הוא הפולחן, אני ההקרבה, המנחה לאבות, עשב המרפא והמזמור הנשגב. אני הוא החמאה, האש והמנחה.
התעמקות
גם ההקרבה הוֵדית הידועה כגְ'יוֹתישְׁטוֹמה היא קרישנה. הוא גם המַהָא-יַגְ'נַֿה הנזכרת בסְמְרּיתי. המנחה אשר מוגשת לפּיתְרּילוֹקַה, או ההקרבה לסיפוקם של האבות בפּיתְרּילוֹקַה, אשר נחשבת לסוג של סם מרפא בצורת חמאה מזוקקת, אף היא קרישנה. גם המַנְתְרות אשר מזומרות במהלך ההקרבה הן קרישנה, גם שאר מוצרי החלב שמותקנים לצורך ההקרבה הם קרישנה, וגם האש היא קרישנה, שהרי האש היא אחד מחמשת היסודות החומריים ונחשבת לאנרגיה נפרדת שלו. במילים אחרות, ההקרבות הוֵדיות שנזכרות במדור הקארמה-קָאנְּדַּה של הוודות — כולן קרישנה. כלומר, מי שעוסקים בשירות מסור לקרישנה, כאילו ביצעו כבר את כל ההקרבות הנזכרות בוודות.