סַתַתַםּ קִירְתַיַנְתוֹ מָאםּ  יַתַנְתַשׂ צַ'ה דְרּידְּהַה-וְרַתָאהּ
נַמַסְיַנְתַשׂ צַ'ה מָאםּ בְּהַקְתְיָא  ניתְיַה-יוּקְתָא אוּפָּאסַתֵא
סַתַתַם—תמיד; קִירְתַיַנְתַהּ—מהללים; מָאם—אותי; יַתַנְתַהּ—מתאמצים; צַ'ה—גם; דְרּידְּהַה-וְרַתָאהּ—בהחלטיות; נַמַסְיַנְתַהּ—משתחווים; צַ'ה—ו-; מָאם—לי; בְּהַקְתְיָא—במסירות; ניתְיַה-יוּקְתָאהּ—עוסקים תמיד; אוּפָּאסַתֵא—סוגדים.
תרגום
אלה, הנשמות הדגולות, מזמרים ללא הרף את תהילותיי, עוסקים בשירותי במרץ והחלטיות, משתחווים לפניי, ולעד סוגדים לי במסירות.
התעמקות
לא די בהטבעת חותמת על אדם פשוט כדי להופכו למַהָאתְמָא. סימניו של מַהָאתְמָא מתוארים כאן: הוא מזמר את תהילתו של קרישנה, אישיות אלוה, תמיד, ואינו עוסק בדבר מלבד פיאור שמו. במילים אחרות, הוא אינו אימפרסונליסט. אמירת הלל פירושה הילול האל ופיאור שמו הקדוש, דמותו הנצחית, מעלותיו הנשגבות ועלילותיו הבלתי רגילות. אלה הדברים שראוי להללם. פירושו של דבר שהמַהָאתְמָא קשור מאוד לאל.

הבהגווד גיטה אינה מחשיבה למַהָאתְמָא את מי שקשור להיבט הבלתי אישי של האל, הבְּרַהְמַגְ'יוֹתי. הלה מתואר באופן שונה בפסוק הבא. מַהָאתְמָא עוסק תמיד בפעילויות השונות של השירות המסור. אלה מתוארות בשרימד בהאגותם כשמיעה וזמרה על אודות וישנו, ולא על אל-למחצה או אדם כלשהו. מסירות פירושה שְׂרַוַנַּםּ קִירְתַנַםּ וישְׁנּוֹהּ (לשמוע על האל ולהללו), וסְמַרַנַּם (לזכור אותו). מַהָאתְמָא שכזה נחוש בדעתו להגיע בסופו של דבר לחברתו של האל, ולזכות באחת מבין חמש הרַסות הנשגבות. למען הצלחתו הריהו מקדיש את פעילותו כולה — גופו, נפשו ומילותיו — לשירות לאל, שְׂרִי קרישנה. זוהי תודעת קרישנה מלאה.

ישנן פעולות בשירות מסור שנועדו להחיש את ההתקדמות הרוחנית, כגון ימי צום מסוימים, כמו אֵקָאדַשִׂי שחל ביום האחד-עשר של הירח, או יום הופעתו של האל. הכללים הללו כולם נקבעו על-ידי אָצָ'ארְיות דגולים, ונועדו לסייע לרציניים בכוונתם להגיע לחברתו של אישיות אלוה העליון בעולם הנשגב. המַהָאתְמות, הנשמות הדגולות, מקפידים לקיים כללים אלה, ולכן מובטח שיגשימו את משאת נפשם.

כפי שמתואר בפסוקו השני של הפרק, השירות המסור קל לביצוע ואפשר לתרגלו בחדווה. סיגופים קשים אינם דרושים, גם לא מעמד חברתי או מקום מסוים בעולם; אדם יכול להיות איש משפחה, סַנְנְיָאסִי או בְּרַהְמַה-צָ'ארִי. עליו רק לעסוק בשירות מסור לאישיות אלוה בהדרכתו של מורה רוחני מיומן, והריהו מַהָאתְמָא אמיתי, נשמה דגולה.