שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה
אידַםּ תוּ תֵא גוּהְיַה-תַמַםּ  פְּרַוַקְשְׁיָאמְי אַנַסֻוּיַוֵא
גְ'נָֿאנַםּ ויגְ'נָֿאנַה-סַהיתַםּ  יַג' גְ'נָֿאתְוָא מוֹקְשְׁיַסֵא 'שׂוּבְּהָאת
שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה—אישיות אלוה העילאי אמר; אידַם—הזה; תוּ—אבל; תֵא—לך; גוּהְיַה-תַמַם—הכמוס ביותר; פְּרַוַקְשְׁיָאמי—אומר; אַנַסֻוּיַוֵא—לזה שאינו מקנא; גְ'נָֿאנַם—ידע; ויגְ'נָֿאנַה—הבנה; סַהיתַם—יחד עם; יַת—שאותו; גְ'נָֿאתְוָא—ביודעך; מוֹקְשְׁיַסֵא—תשתחרר; אַשׂוּבְּהָאת—ממצוקות הקיום החומרי.
תרגום
אישיות אלוה העליון אמר: ארג'ונה יקירי, כיוון שאינך מקנא בי לעולם, אעניק לך את הידע וההבנה הכמוסים ביותר, וביודעך זאת, יפוגו מצוקות קיומך החומרי כולן.
התעמקות
כשמוסיף הדָבֵק ושומע על אודות קרישנה, גדלה הבנתו. תהליך השמיעה מומלץ בשרימד בהאגותם: "בשורותיו של אישיות אלוה הן רבות עוצמה. עוצמה זו נחווית בשעה שנושאים הקשורים באלוהים נידונים בקרב דְבֵקים." מכל מקום, דבר זה נבצר משכלתנים ספקולטיביים או מלומדים אקדמאים, שהרי זהו ידע שמבוסס על הארה פנימית.

הדְבֵקים עוסקים בשירותו של האל העליון תמיד. האל מבין את הלך רוחה ורצינותה של הנשמה המסוימת אשר עוסקת בתודעת קרישנה, ומעניק לה את התבונה הדרושה להבנת המדע עליו, בחברת דְבֵקים. בשיחה על קרישנה טמונה עוצמה רבה, ומי שזכה בחברתם של דְבֵקים ומנסה להפנים ידע זה, אין ספק כי יוסיף ויתקדם לעבר הגשמה רוחנית. שְׂרִי קרישנה מתאר בפרק התשיעי נושאים כמוסים אף יותר ממה שתיאר עד כה. זאת כדי לעודד את ארג'ונה להוסיף ולהתקדם בשירותו.

ראשיתה של הגיטה, הפרק הראשון, מהווה כעין מבוא לשאר הספר; הידע הרוחני שמתואר בפרק השני והשלישי נחשב לידע כמוס. הנושאים שנידונים בפרק השביעי והשמיני נוגעים בשירות מסור, ומאחר שהם מקנים הארה בתודעת קרישנה, הם נקראים כמוסים יותר. הנושאים המתוארים בפרק התשיעי נוגעים למסירות טהורה, ומשום כך נחשב הפרק לכמוס מכול. רק טבעי שמי שמבוסס בידע הכמוס ביותר על אודות קרישנה שרוי בנשגב; מכאן שהוא פטור ממכאובים חומריים גם בעודו בעולם החומרי. בבהקטי-רַסָאמְרּיתַה-סינְדְהוּ נאמר שמי שניחן ברצון כן לשרת את האל באהבה ובמסירות, גם אם עדיין מותנה לקיום החומרי, יש לראותו כבן-חורין. גם בפרק העשירי של הבהגווד גיטה נמצא שמי שכזהו עיסוקו, הוא בן-חורין.

לפסוק הראשון ישנה חשיבות מיוחדת. המילים אידַםּ גְ'נָֿאנַם ("ידע זה"), מתייחסות לשירות מסור, אשר מורכב מתשע פעולות שונות: שמיעה, זמרה, זכירה, שירות, סגידה, תפילה, ציות, ידידות והתמסרות מוחלטת. תרגולם של תשעה היסודות הללו של השירות המסור מרומם בהדרגה לתודעה רוחנית, תודעת קרישנה. רק מי שהתנקה מטומאה חומרית מסוגל להבין את המדע של קרישנה. לא די להבין שישות-החיים אינה חומרית. זו אמנם ראשיתה של הבנה רוחנית. אלא שיש להבין גם את ההבדל שבין פעולותיו של הגוף למעשיו הרוחניים של מי שמבין שאינו הגוף. בפרק השביעי דנו בשפעת אונו של אישיות-אלוה, באנרגיות השונות שלו, בטבע הנחות והעילי ובעולם התופעות החומרי כולו. עתה, בפרק התשיעי, תתואר תפארתו של האל.

גם המילה הסנסקריטית אַנַסֻוּיַוֵא היא רבת משמעות בפסוק זה. המפרשים, גם המשכילים והמלומדים שביניהם, מקנאים לרוב בקרישנה, אישיות אלוה העליון. אפילו המלומדים ביותר אינם מדייקים בכתיבתם. מאחר שהם מקנאים בקרישנה, הרי שביאוריהם חסרי תועלת. רק ביאוריהם של הדְבֵקים הם מוסמכים. מי שמקנא אינו מסוגל להסביר את הבהגווד גיטה או ללמד ידע מושלם על אודות קרישנה. רק הסכל יבקר את אופיו של קרישנה מבלי להכירו. לכן יש להימנע ולהישמר מפני פרשנויות שכאלה. מי שמבין שקרישנה הוא אישיות אלוה העליון, האישיות הנשגבת והטהורה, ידע להפיק תועלת רבה מפרקים אלה.