סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
אָ-בְּרַהְמַה-בְּהוּוַנָאל לוֹקָאהּ  פּוּנַר אָוַרְתינוֹ 'רְג'וּנַה
מָאם אוּפֵּתְיַה תוּ קַוּנְתֵיַה  פּוּנַר גַ'נְמַה נַה וידְיַתֵא
אָ-בְּרַהְמַה-בְּהוּוַנָאת—עד לכוכב בְּרַהְמַה-לוֹקַה; לוֹקָאהּ—מערכות הכוכבים; פּוּנַהּ—שוב; אָוַרְתינַהּ—חוזרים; ארג'ונה—הו ארג'ונה; מָאם—אלי; אוּפֵּתְיַה—בהגיעם; תוּ—אבל; קַוּנְתֵיַה—הן בן קוּנְתִי; פּוּנַהּ גַ'נְמַה—לידה נוספת; נַה—לעולם לא; וידְיַתֵא—מתרחשת.
תרגום
הו בן קוּנְתִי, העולם החומרי, מן הכוכב העליון עד לתחתון, כולו מקום של סבל — של לידה ומוות חוזרים ונשנים. אולם מי שזכה והגיע למשכני, לא ישוב עוד וייוולד.
התעמקות
כל היוגים — הקַרְמִי, הגְ'נָֿאנִי, ההַטְהִי וכו' — כולם חייבים בסופו של דבר להשיג את שלמות המסירות של בהקטי-יוגה, או תודעת קרישנה, אם ברצונם להגיע למשכנו הנשגב של קרישנה ולא לשוב עוד לעולם. גם מי שהגיעו לכוכבים החומריים העליונים, כוכביהם של האלים-למחצה, שבים ונופלים למחזוריות הלידה והמוות. אנשים מכוכבי הארץ מתעלים אמנם לכוכבים עליונים. אלא שמכוכבים אלה, כגון בְּרַהְמַלוֹקַה, צַ'נְדְרַלוֹקַה ואינְדְרַלוֹקַה — הם שבים ונופלים לאדמה. הקרבת הפַּנְֿצָ'אגְני-וידְיָא, אשר מומלצת בצְ'הָאנְדוֹגְיַה אוּפַּנישַׁד, מאפשרת למבצעה להגיע לבְּרַהְמַלוֹקַה. אלא שאם הלה לא פיתח שם תודעת קרישנה, הרי שישוב לאדמה. מי שמוסיפים ומתקדמים בתודעת-קרישנה בכוכבים העליונים, מתעלים בהדרגה לכוכבים גבוהים יותר, ובשעת חורבנו של היקום עוברים לממלכה הרוחנית הנצחית. בביאורו לבהגווד גיטה, מצטט בַּלַדֵוַה וידְיָאבְּהֻוּשַׁנַּה:

בְּרַהְמַנָּא סַהַה תֵא סַרְוֵא  סַמְפְּרָאפְּתֵא פְּרַתיסַנְֿצַ'רֵא

פַּרַסְיָאנְתֵא קְרּיתָאתְמָאנַהּ  פְּרַוישַׂנְתי פַּרַםּ פַּדַם

"ברהמה ודְבֵקיו, אשר שקועים בתודעת קרישנה מתמדת, עוברים עם חורבנו של היקום לעולם הרוחני, לכוכבים רוחניים שונים, לפי בחירתם."