סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
ארג'ונה אוּוָאצַ'ה
קיםּ תַד בְּרַהְמַה קים אַדְהְיָאתְמַםּ  קיםּ קארמה פּוּרוּשׁוֹתְתַמַה
אַדְהיבְּהֻוּתַםּ צַ'ה קיםּ פְּרוֹקְתַם  אַדְהידַיְוַםּ קים אוּצְ'יַתֵא
ארג'ונהּ אוּוָאצַ'ה—ארג'ונה אמר; קים—מה; תַת—זה; בְּרַהְמַה—ברהמן; קים—מהו; אַדְהְיָאתְמַם—העצמי; קים—מהי; קארמה—פעילות תועלתנית; פּוּרוּשַׁה-אוּתְתַמַה—הו האישיות העליונה; אַדְהיבְּהֻוּתַם—ההתגלות החומרית; צַ'ה—ו-; קים—מה; פְּרוֹקְתַם—נקרא; אַדְהידַיְוַם—האלים-למחצה; קים—מה; אוּצְ'יַתֵא—נקרא.
תרגום
ארג'ונה שאל: אלי, הו אישיות עליונה, מהו ברהמן? מהו העצמי? מהי פעילות נושאת פרי? מהי ההתגלות החומרית? ומהם האלים-למחצה? הסבר נא לי כל זאת.
התעמקות
בפרק זה קרישנה משיב על שאלות שונות של ארג'ונה, הראשונה שבהן: "מהו ברהמן?" הוא מסביר גם קארמה (פעילות נושאת פרי), שירות מסור ועקרונות יוגה, ושירות-מסור בצורתו הטהורה. השרימד בהאגותם מסביר שהאמת העליונה ידועה כברהמן, פַּרַמָאתְמָא ובְּהַגַוָאן. גם ישות-החיים, או הנשמה הייחודית, נקראת ברהמן. ארג'ונה שואל גם על אָתְמָא, שמתייחסת לגוף, לנשמה ולמיינד. לפי המילון הוֵדי, אָתְמָא מתייחסת למיינד, לנשמה, לגוף ולחושים. ארג'ונה מכנה את קרישנה פּוּרוּשׁוֹתְתַמַה, האישיות העליונה. זאת כדי להדגיש שאינו מציג את שאלותיו לסתם ידיד, אלא לאישיות העליונה, לבר-הסמכא העליון שמסוגל לתת תשובות חד משמעיות.