סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
גְ'נָֿאנַםּ תֵא 'הַםּ סַה-ויגְ'נָֿאנַם  אידַםּ וַקְשְׁיָאמְי אַשֵׂשַׁתַהּ
יַג' גְ'נָֿאתְוָא נֵהַה בְּהֻוּיוֹ 'נְיַג'  גְ'נָֿאתַוְיַם אַוַשׂישְׁיַתֵא
גְ'נָאנַם—ידע הדן בעולם התופעות; תֵא—לך; אַהַם—אני; סַה—יחד עם; ויגְ'נָֿאנַם—ידע הדן בטבע הרוחני; אידַם—זה; וַקְשְׁיָאמי—אני אסביר; אַשֵׂשַׁתַהּ—במלואו; יַת—אשר אותו; גְ'נָֿאתְוָא—ביודעך; נַה—לא; איהַה—בעולם זה; בְּהֻוּיַהּ—יותר; אַנְיַת—אחר; גְ'נָֿאתַוְיַם—לדעתו; אַוַשׂישְׁיַתֵא—יִהווהל וותר.
תרגום
עתה אגלה לפניך במלואו ידע זה, אשר דן בעולם התופעות ובטבע הרוחני כאחד. ביודעך זאת, לא ייוותר עוד דבר שעליך לדעת.
התעמקות
ידע מושלם כולל את עולם התופעות, הקיום הרוחני שמאחוריו והמקור לשניהם. זהו ידע נשגב, והאל מבקש להסבירו לארג'ונה משום שהוא ידידו ודְבֵקו. בראשית הפרק הרביעי קרישנה הסביר, ועתה הוא שב ומאשש: רק דָבֵק שקשור לשושלת הוראה שמוצאה באל במישרין יכול להקנות ידע מושלם. על האדם למצוא בתבונתו מהו מקור כל ידע, מיהו סיבת כל הסיבות, ומהו מושא ההגות האחד שבכל תרגולי היוגה, שהרי כאשר נודעת סיבת כל הסיבות, נודע גם כל מה שאפשר לדעת, ודבר לא נותר בלתי ידוע. הוודות (מוּנְּדַּקַה אוּפַּנישַׁד 1.1.3) אומרות, קַסְמינְן אוּ בְּהַגַווֹ ויגְ'נָֿאתֵא סַרְוַם אידַם ויגְ'נָֿאתַם בְּהַוַתִיתי.