סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
בַּלַםּ בַּלַוַתָאםּ צָ'אהַםּ  קָאמַה-רָאגַה-ויוַרְג'יתַם
דְהַרְמָאוירוּדְדְהוֹ בְּהֻוּתֵשׁוּ  קָאמוֹ 'סְמי בְּהַרַתַרְשַׁבְּהַה
בַּלַם—עצמה; בַּלַה-וַתָאם—של החזקים; צַ'ה—ו-; אַהַם—אני; קָאמַה—תשוקה; רָאגַה—להיטות; ויוַרְג'יתַם—משוללת; דהרמה-אַוירוּדְדְהַהּ—אינה מנוגדת לעקרונות הדת; בְּהֻוּתֵשׁוּ—בכל הישויות; קָאמַהּ—חיי מין; אַסְמי—אני; בְּהַרַתַה-רּישַׁבְּהַה—הו אדון הבְּהָארַתַה.
תרגום
הו אדון הבְּהָארַתַה (ארג'ונה), אני העוצמה בחזק, כאשר היא משוללת להיטות ותשוקה, ואני חיי-מין שאינם נוגדים את עקרונות הדת.
התעמקות
על החזק להשתמש בכוחו להגנת החלש, ולא לצורך תוקפנות אישית. בדומה לכך, צריכים חיי-מין להיות על-פי עקרונות הדת (דהרמה), לצורך הולדת ילדים בלבד. אחריותם של ההורים להפוך את ילדיהם מודעים לקרישנה.