סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
יַת סָאנְֹקְהְיַיְהּ פְּרָאפְּיַתֵא סְתְהָאנַםּ  תַד יוֹגַיְר אַפּי גַמְיַתֵא
אֵקַםּ סָאנְֹקְהְיַםּ צַ'ה יוֹגַםּ צַ'ה  יַהּ פַּשְׂיַתי סַה פַּשְׂיַתי
יַת—זה אשר; סָאנְֹקְהְיַיְהּ—על ידי ניתוח עיוני; פְּרָאפְּיַתֵא—מושג; סְתְהָאנַם—מעמד; תַת—הוא; יוֹגַיְהּ—באמצעות שירות מסור; אַפּי—גם; גַמְיַתֵא—ניתן להשגה; אֵקַם—כאחד; סָאנְֹקְהְיַם—את הלימוד האנליטי; צַ'ה—ו-; יוֹגַם—את הפעילות מתוך מסירות; צַ'ה—ו-; יַהּ—מי ש-; פַּשְׂיַתי—רואה; סַהּ—הוא; פַּשְׂיַתי—אכן רואה.
תרגום
מי שיודע שאותה מטרה שמושגת באמצעות ניתוח עיוני מושגת גם באמצעות שירות מסור, ומשום כך רואה שניים אלה על אותו מישור, רואה את הדברים כמות שהם.
התעמקות
מציאת תכליתם הסופית של החיים מהווה את מטרתו האמיתית של החיפוש הפילוסופי. מאחר שתכלית זו היא הגשמה עצמית, הרי ששני התהליכים מביאים לאותה מסקנה. לימוד על-פי שיטת הסָאנְֹקְהְיַה מביא למסקנה שישות החיים אינה חלק מן העולם החומרי, אלא מן השלם הרוחני העליון. ומכאן שהנשמה הרוחנית זרה לעולם החומרי לגמרי, וצריכה לבצע את מעשיה מתוך קשר לעליון. לכן פעילות בתודעת קרישנה מהווה את מצבה היסודי. התהליך הראשון, סָאנְֹקְהְיַה, מלמד התנתקות מחומר, בעוד שיוגת השירות המסור קושרת לפעילות בתודעת קרישנה. אף שלכאורה כרוך אחד בהתנתקות והאחר בהתקשרות, למעשה שניהם זהים, שהרי התקשרות לקרישנה כמוה כהתנתקות מחומר. מי שרואה זאת, רואה את הדברים כמות שהם.