סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
סָאנְֹקְהְיַה-יוֹגַוּ פְּרּיתְהַג בָּאלָאהּ  פְּרַוַדַנְתי נַה פַּנְּדּיתָאהּ
אֵקַם אַפְּי אָסְתְהיתַהּ סַמְיַג  אוּבְּהַיוֹר וינְדַתֵא פְּהַלַם
סָאנְֹקְהְיַה—ניתוח עיוני של העולם החומרי; יוֹגַוּ—עבודה בשירות מסור; פְּרּיתְהַק—שונים; בָּאלָאהּ—הבורים; פְּרַוַדַנְתי—אומרים; נַה—לעולם לא; פַּנְּדּיתָאהּ—המלומדים; אֵקַם—אחד; אַפּי—אפילו; אָסְתְהיתַהּ—מתרגל; סַמְיַק—לחלוטין; אוּבְּהַיוֹהּ—של השניים; וינְדַתֵא—נהנה; פְּהַלַם—מהתוצאה.
תרגום
רק הבורים סוברים ששירות מסור (קארמה-יוגה) שונה מניתוח עיוני של העולם החומרי (סָאנקְהְיַה). המלומדים באמת אומרים שמי שמקדיש את עצמו לאחד משני הנתיבים הללו, ישיג את תוצאות השניים.
התעמקות
ניתוח עיוני של העולם החומרי תכליתו למצוא את נשמת הקיום. נשמת העולם החומרי הוא וישנו, נשמת-העל. שירות מסור, לעומת זאת, פירושו שירות לנשמת-העל. תהליך אחד מחפש את שורש העץ והשני משקה את השורש. התלמיד האמיתי של פילוסופיית הסָאנְֹקְהְיַה מוצא את שורש העולם החומרי, וישנו, ומתוך ידע מושלם עוסק בשירותו. מכאן שבמהותם לא שונים השניים זה מזה, שהרי וישנו הוא מטרת שניהם. רק מי שאינם יודעים את המטרה הסופית סוברים שסָאנְֹקְהְיַה שונה מקארמה-יוגה, בעוד שהמלומדים מכירים במטרתם המשותפת.