סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
גְ'נֵֿיַהּ סַה ניתְיַה-סַנְנְיָאסִי  יוֹ נַה דְוֵשְׁטי נַה קָאנְֹקְשַׁתי
נירְדְוַנְדְווֹ הי מַהָא-בָּאהוֹ  סוּקְהַםּ בַּנְדְהָאת פְּרַמוּצְ'יַתֵא
גְ'נֵֿיַהּ—יש לדעתו; סַהּ—הוא; ניתְיַה—תמיד; סַנְנְיָאסִי—מתנזר; יַהּ—זה אשר; נַה—אינו; דְוֵשְׁטי—מתעב; נַה—אינו; קָאנְֹקְשַׁתי—חומד; נירְדְוַנְדְוַהּ—פטור משניות; הי—אכן; מַהָא-בָּאהוֹ—הו גיבור-חיל; סוּקְהַם—בקלות; בַּנְדְהָאת—משעבוד; פְּרַמוּצְ'יַתֵא—משתחרר לחלוטין.
תרגום
מי שאינו מתעב ולא חומד את פירות מעשיו, נחשב למתנזר תמיד. הו ארג'ונה גיבור-חיל, מאחר שהוא פטור מכל שניוּת, הרי שהוא גובר בקלות על השעבוד החומרי, ושרוי בגאולה שלמה.
התעמקות
מי שמודע כולו לקרישנה הוא מתנזר תמיד. זאת משום שאינו מתעב ולא חומד את תוצאות מעשיו. מתנזר שכזה, שהקדיש את חייו לשירות אוהב ונשגב לאל, ניחן במלוא הידע, שהרי הוא מודע למעמדו היסודי ביחסיו עם קרישנה; הוא יודע שקרישנה הוא השלם ושהוא חלקיק שלו. ידע כזה נכון מבחינה כמותית ואיכותית, ומכאן שהוא מושלם. תפיסת הזהות עם קרישנה אינה נכונה, כיוון שהחלק אינו זהה לשלם. לפי הידע הרוחני הנכון, השוויון בין קרישנה לנשמה הוא איכותי ולא כמותי. ידע כזה מביא למלאות עצמית, שבה לא כמהים עוד לדבר ולא מצטערים על דבר. מי שניחן בידע כזה מקדיש את מעשיו כולם לקרישנה ונפטר מכל שניוּת. מי שהתעלה כך מעל למישור השניוּת, הוא בן חורין — גם בעודו בעולם זה.