סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות

בהגווד גיטה: פרק 5, פסוק 27-28

סְפַּרְשָׂאן קְרּיתְוָא בַּהיר בָּאהְיָאמְּשׂ  צַ'קְשׁוּשׂ צַ'יְוָאנְתַרֵא בְּהְרוּווֹהּ
פְּרָאנָּאפָּאנַוּ סַמַוּ קְרּיתְוָא  נָאסָאבְּהְיַנְתַרַה-צָ'ארינַּוּ

יַתֵנְדְרייַה-מַנוֹ-בּוּדְדְהיר  מוּניר מוֹקְשַׁה-פַּרָאיַנַּהּ
ויגַתֵצְ'צְ'הָא-בְּהַיַה-קְרוֹדְהוֹ  יַהּ סַדָא מוּקְתַה אֵוַה סַהּ
סְפַּרְשָׂאן—את מושאי החושים כגון צליל; קְרּיתְוָא—בשומרו; בַּהיהּ—בחוץ; בָּאהְיָאן—חיצוניים; צַ'קְשׁוּהּ—את העין; צַ'ה—ו-; אֵוַה—אכן; אַנְתַרֵא—בתווך; בְּהְרוּווֹהּ—של שתי הגבות; פְּרָאנַּה-אַפָּאנַוּ—את האוויר העולה והיורד; סַמַוּ—בהשהייה; קְרּיתְוָא—בשומרו; נָאסַה-אַבְּהְיַנְתַרַה—בתוך הנחיריים; צָ'ארינַּוּ—נושבים; יַתַה—נשלטים; אינְדְרייַה—החושים; מַנַהּ—המיינד; בּוּדְדְהיהּ—התבונה; מוּניהּ—החכם; מוֹקְשַׁה—לגאולה; פַּרָאיַנַּהּ—מיועד; ויגַתַה—נפטר; איצְ'צְ'הָא—מתשוקה; בְּהַיַה—מפחד; קְרוֹדְהַהּ—מכעס; יַהּ—מי ש-; סַדָא—תמיד; מוּקְתַהּ—משוחרר; אֵוַה—אכן; סַהּ—הוא.
תרגום
היוגי שחותר לגאולה מיטהר מכל תשוקה, פחד וכעס, על-ידי שהוא אוטם את עצמו בפני כל מושאי החושים החיצוניים, ומרכז את עיניו ומבטו בין שתי גבותיו. הוא משהה אז את שאיפתו ונשיפתו בתוך נחיריו, ומשיג כך שליטה במיינד, בחושים ובתבונה. מי ששרוי במצב זה תמיד, אין ספק שהוא בן-חורין.
התעמקות
העיסוק בתודעת קרישנה מקנה הבנה מידית על זהותנו הרוחנית. ואז, באמצעות השירות המסור, מבינים גם את האל העליון. דבק שהתייצב בשירות מסור מתעלה לנשגב, וחווה את נוכחותו של האל במעשיו כולם. מצב זה נקרא גאולה בעליון.

לאחר שהאל הסביר לארג'ונה את עיקרון הגאולה בעליון, הוא מורה כיצד אפשר להגיע לשלב זה על-ידי תרגול היוגה המיסטית אַשְׁטָאנְֹגַה-יוגה. יוגה זו נחלקת לשמונה שלבים — יַמַה, נייַמַה, אָסַנַה, פְּרָאנָּאיָאמַה, פְּרַתְיָאהָארַה, דְהָארַנָּא, דְהְיָאנַה וסַמָאדְהי. ההסבר שבסוף הפרק החמישי הוא בסך הכול הסבר ראשוני לנושא היוגה. הפרק השישי עוד מפרט ומרחיב בנושא. באמצעות תהליך הפְּרַתְיָאהָארַה לומד האדם לדחות את מושאי החושים כגון צליל, מגע, צורה, טעם וריח, ואז עליו לקבֵּע את מבט עיניו בין שתי גבותיו ולהתרכז בקצה אפו, בעפעפיים עצומים למחצה. לא מומלץ לעצום את העיניים לגמרי, שהרי אז רבים הסיכויים ליפול לתרדמה. גם לא טוב לפקוח אותן לגמרי, כי אז אפשר להימשך למושאי החושים. תנועת הנשימה מושהית בתוך הנחיריים על-ידי נטרול האוויר העולה והיורד בתוך הגוף. תרגול כזה מקנה שליטה בחושים והימנעות ממושאי החושים החיצוניים, ומכשיר לגאולה בעליון.

תהליך היוגה מסייע להשתחרר מפחדים וכעס. מי שמתקדם בו ומתעלה לנשגב חווה את נשמת-העל. במילים אחרות, תודעת קרישנה היא התהליך הקל ביותר ליישום עקרונות היוגה. זה יוסבר בפרוטרוט בפרק הבא. אדם מודע לקרישנה עוסק בשירות מסור תמיד; הוא אינו מסתכן ומתיר לחושיו לסטות לעיסוק אחר. דרך זו לשליטה בחושים עדיפה על דרך האַשְׁטָאנְֹגַה-יוגה.