סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
לַבְּהַנְתֵא בְּרַהְמַה-נירְוָאנַּם  רּישַׁיַהּ קְשִׁינַּה-קַלְמַשָׁאהּ
צְ'הינְנַה-דְוַיְדְהָא יַתָאתְמָאנַהּ  סַרְוַה-בְּהֻוּתַה-היתֵא רַתָאהּ
לַבְּהַנְתֵא—משיגים; בְּרַהְמַה-נירְוָאנַּם—גאולה בעליון; רּישַׁיַהּ—פעילים בתוך עצמם; קְשִׁינַּה-קַלְמַשָׁאהּ—נקיים מחטא; צְ'הינְנַה-דְוַיְדְהָאהּ—אלו ששניותם נחתכה; יַתַה-אָתְמָאנַהּ—עוסקים בהגשמה עצמית; סַרְוַה-בְּהֻוּתַה—עבור כל ישויות החיים; היתֵא—בפעילות רווחה; רַתָאהּ—עוסקים.
תרגום
מי שגברו על השניוּת תולדת הספק ותודעתם פונה פנימה, מי שפועלים תמיד לרווחת כלל ישויות החיים והם נקיים מכל חטא — אלה זוכים לגאולה בעליון.
התעמקות
רק מי שמודע כולו לקרישנה פועל באמת לרווחת כלל ישויות החיים. הוא יודע שקרישנה הוא המקור לכול והוא פועל ברוח זו; מכאן שמעשיו מיטיבים לכול. סִבלה של האנושות מקורו בשִכחה שקרישנה הוא המתענג העליון, בעל הקניין העליון והידיד העליון. פעילות והחייאת מודעות זו בחברה האנושית כולה היא פעילות הרווחה העליונה. אלא שרק מי שהגיע לגאולה בעליון יכול לעסוק בפעילות נעלה שכזו. אדם מודע לקרישנה אינו מפקפק בעליונותו של קרישנה, משום שהוא נקי מחטא. זהו שלב של אהבה אלוהית.

לעומת זאת, מי שפועל רק לרווחתה הגופנית של החברה האנושית, אינו עוזר למעשה לאיש. לא די בהקלה זמנית לגוף החיצוני או לנפש. הקשיים שאנו פוגשים במאבק האכזרי לקיום, סיבתם האמיתית היא שִכחת יחסינו עם אלוהים. מי שמודע כליל ליחסיו עם קרישנה הוא בן-חורין, גם בעודו במשכנו החומרי.