סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
יוֹ 'נְתַהּ-סוּקְהוֹ 'נְתַר-אָרָאמַס  תַתְהָאנְתַר-גְ'יוֹתיר אֵוַה יַהּ
סַה יוֹגִי בְּרַהְמַה-נירְוָאנַּםּ  בְּרַהְמַה-בְּהֻוּתוֹ 'דְהיגַצְ'צְ'הַתי
יַהּ—מי ש-; אַנְתַהּ-סוּקְהַהּ—מוצא את שמחתו בתוך עצמו; אַנְתַהּ-אָראמהּ—מתענג באופן פעיל בתוך עצמו; תַתְהָא—כמו גם; אַנְתַהּ-גְ'יוֹתיהּ—מכוון מטרתו אל תוך עצמו; אֵוַה—אכן; יַהּ—מי ש-; סַהּ—הוא; יוֹגִי—יוגי; בְּרַהְמַה-נירְוָאנַּם—גאולה בעליון; בְּרַהְמַה-בְּהֻוּתַהּ—הגיע להגשמה עצמית; אַדְהיגַצְ'צְ'הַתי—משיג.
תרגום
מי שמוצא את שמחתו בתוך עצמו, שפועל ומתענג בתוך עצמו, ומכוון את מטרתו אל תוך עצמו — הוא היוגי המושלם. גאולתו בעליון, ובסופו של דבר יגיע לעליון.
התעמקות
מי שאינו מסוגל לחוות חדווה בתוכו, כיצד יוכל לנטוש פעילות חיצונית למען אושר מלאכותי? אושרו של אדם בן-חורין הוא חוויה ממשית, ומשום כך הוא יכול לשבת חרישי בכל מקום ולהתענג על פעילות החיים בתוכו. אדם בן-חורין שכזה אינו מתאווה עוד לאושר חומרי חיצוני. כשהוא מגיע לשלב זה, שיבתו הביתה לאלוהות היא ודאית.