סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה
סַנְנְיָאסַהּ קארמה-יוֹגַשׂ צַ'ה  ניהְּשְׂרֵיַסַה-קַרָאו אוּבְּהַוּ
תַיוֹס תוּ קארמה-סַנְנְיָאסָאת  קארמה-יוֹגוֹ וישׂישְׁיַתֵא
שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה—אישיות אלוה אמר; סַנְנְיָאסַהּ—פרישות מפעולה; קארמה-יוגהּ—עבודה במסירות; צַ'ה—גם; ניהְּשְׂרֵיַסַה-קַרַוּ—מובילות לגאולה; אוּבְּהַוּ—השתיים; תַיוֹהּ—מבין שתיהן; תוּ—אולם; קארמה-סַנְנְיָאסָאת—מפרישות מפעילות תועלתנית; קארמה-יוגהּ—פעילות בשירות מסור; וישׂישְׁיַתֵא—עדיפה.
תרגום
אישיות אלוה השיב: הימנעות מפעולה ופעילות במסירות, שתיהן מובילות לגאולה. אולם מן השתיים עדיפה הפעילות בשירות מסור.
התעמקות
פעילות למען טובת הנאה (כלומר, רדיפה אחר עינוג חושים) היא מקור לשעבוד חומרי. מי שמעשיו מכוּונים לשיפור הנוחוּת הגופנית, יוסיף ויתגלגל בגופים שונים, וינציח את שעבודו החומרי. זה מאושש בשרימד בהאגותם (5.5.4-6):

נֻוּנַםּ פְּרַמַתְתַהּ קוּרוּתֵא ויקארמה

  יַד אינְדְרייַה-פְּרִיתַיַה אָפְּרּינּוֹתי

נַה סָאדְהוּ מַנְיֵא יַתַה אָתְמַנוֹ 'יַם

  אַסַנְן אַפּי קְלֵשַׂה-דַה אָסַה דֵהַהּ

פַּרָאבְּהַוַס תָאוַד אַבּוֹדְהַה-גָ'אתוֹ

  יָאוַן נַה ג'יגְ'נָֿאסַתַה אָתְמַה-תַתְתְוַם

יָאוַת קְרייָאס תָאוַד אידַםּ מַנוֹ וַי

  קַרְמָאתְמַקַםּ יֵנַה שַׂרִירַה-בַּנְדְהַהּ

אֵוַםּ מַנַהּ קארמה-וַשַׂםּ פְּרַיוּנְֹקְתֵא

  אַוידְיַיָאתְמַנְי אוּפַּדְהִייַמָאנֵא

פְּרִיתיר נַה יָאוַן מַיי וָאסוּדֵוֵא

  נַה מוּצְ'יַתֵא דֵהַה-יוֹגֵנַה תָאוַת

"האנשים נטרפים אחר עינוג חושים מבלי לדעת שגוף זה, המלא כולו בסבל, הוא תולדת פעילותם הנהנתנית מהעבר. אף שגוף זה הוא בן-חלוף, הוא אינו חדל מלגרום בעיות. מכאן שאין כל ברכה ברדיפה אחר עינוג חושים. אדם שאינו תוהה לגבי זהותו האמיתית, הרי שנכשל בחייו. זאת משום שמי שאינו יודע את זהותו האמיתית פועל באופן תועלתני למען עינוג חושים. כל עוד שקועה תודעתו בעינוג שכזה, הוא ימשיך ויתגלגל מגוף לגוף. מכל מקום, גם מי ששקוע בתודעה כזו ומושפע מבערות — אף הוא חייב לפתח אהבה לשירות מסור לוָאסוּדֵוַה. שהרי רק כך יוכל להשתחרר מן השעבוד לקיום החומרי."

מכאן שלא די בגְ'נָֿאנַה (הידע שאנו נשמה רוחנית ולא הגוף החומרי) כדי להפוך לבן-חורין. צריך גם לפעול כמו נשמה רוחנית. אלמלא כן, אי אפשר להשתחרר משעבוד. פעילות בתודעת קרישנה שונה לגמרי מפעילות למען טובת הנאה. פעילות שמתבצעת מתוך ידע מלא מסייעת להתקדמות בידע אמיתי. ללא תודעת קרישנה אין בכוחה של נטישת פעילות נושאת פרי לטהר את לבה של הנשמה המותנית. מי שלבו אינו טהור הוא כמו כפוי לפעול למען טובת הנאה. פעולה בתודעת קרישנה, לעומת זאת, משחררת מוּכנית מן התוצאות למעשים התועלתניים, ולכן פוטרת מן הצורך לשוב ולרדת למישור החומרי. מכאן שפעולה כזו עדיפה תמיד על פרישות, שהרי פרישות אינה מחסנת מפני סכנת נפילה. פרישות ללא תודעת קרישנה אינה מושלמת. שְׂרִילַה רֻוּפַּה גוֹסְוָאמִי מאשש את זה בבהקטי-רַסָאמְרּיתַה-סינְדְהוּ (1.2.258):

פְּרָאפַּנְֿצ'יקַתַיָא בּוּדְדְהְיָא  הַרי-סַמְבַּנְדְהי-וַסְתוּנַהּ

מוּמוּקְשׁוּבְּהיהּ פַּריתְיָאגוֹ  וַיְרָאגְיַםּ פְּהַלְגוּ קַתְהְיַתֵא

"מי שבשאיפתו לגאולה מתנזר מדברים שקשורים לאישיות אלוה וחושב אותם לחומריים, הרי שפרישותו אינה מושלמת." הפרישות מושלמת רק כאשר היא מושתתת על הידע שהקיים כולו שייך לאלוהים, ואיש לא רשאי להכריז בעלות על דבר. חשוב להבין שלמעשה, דבר לא שייך לאיש, ומכיוון שכך, מה משמעותה של פרישות? פרוש הוא מי שיודע שהכול שייך לקרישנה; מאחר שהכול שייך לקרישנה, הכול צריך לעסוק בשירותו. פעולה מושלמת כזו בתודעת קרישנה עדיפה לאין ערוך על כל פרישות מלאכותית של סַנְנְיָאסִי מזרם המָאיָאוָאדַה.