סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
תַד-בּוּדְדְהַיַס תַד-אָתְמָאנַס  תַן-נישְׁטְהָאס תַת-פַּרָאיַנָּאהּ
גַצְ'צְ'הַנְתְי אַפּוּנַר-אָוְרּיתְתיםּ  גְ'נָֿאנַה-נירְדְהֻוּתַה-קַלְמַשָׁאהּ
תַת-בּוּדְדְהַיַהּ—אלו שתבונתם ממוקדת בעליון; תַת-אָתְמָאנַהּ—אלה שמחשבתם שנפשם ממוקדת תמיד בעליון; תַת-נישְׁטְהָאהּ—אלו שאמונתם מיועדת לעליון בלבד; תַת-פַּרָאיַנָּאהּ—אלו ששמו מבטחם בו לחלוטין; גַצְ'צְ'הַנְתי—מגיעים; אַפּוּנַהּ-אָוְרּיתְתים—לגאולה; גְ'נָֿאנַה—על-ידי ידע; נירְדְהֻוּתַה—התנקו; קַלְמַשָׁאהּ—אלו שחטאיהם.
תרגום
בשעה שתבונתו של אדם, נפשו, אמונתו ומבטחו מתמקדים כולם בעליון, מטהרו הידע המושלם מכל ספק, והוא צועד בבטחה בנתיב הגאולה.
התעמקות
שְׂרִי קרישנה הוא האמת הנשגבת, העליונה. הקביעה שהוא אישיות אלוה העליון מהווה את מוקד הבהגווד גיטה. זו גם גרסת הספרות הוֵדית כולה. פַּרַה-תַתְתְוַה פירושה המציאות העליונה. זו מובנת על-ידי יודעי הנשגב כברהמן, פַּרַמָאתְמָא, ובְּהַגַוָאן. בְּהַגַוָאן, אישיות אלוה העליון, נחשב להיבט העליון של המוחלט, ואין למעלה ממנו. האל אומר, מַתְתַהּ פַּרַתַרַםּ נָאנְיַת קינְְֿצ'יד אַסְתי דְהַנַנְֿגַ'יַה. הברהמן הבלתי אישי, גם הוא נסמך על קרישנה: בְּרַהְמַנּוֹ הי פְּרַתישְׁטְהָאהַם. מכאן שקרישנה הוא המציאות העליונה מכל הבחינות. אין ספק שמי שנפשו, תבונתו, אמונתו ומקלטו נתונים לקרישנה תמיד, כלומר, הוא מודע כולו לקרישנה, אדם כזה מתנקה מכל ספק וקונה לו ידע מושלם על אודות הנשגב. אדם מודע לקרישנה מבין לעומקה את השניוּת שבקרישנה (כלומר אחדות וייחודיות בו-זמנית), ומצויד בידע נשגב שכזה, הוא יכול להתקדם ביציבות בנתיב הגאולה.