סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
סַרְוַה-קַרְמָאנּי מַנַסָא  סַנְנְיַסְיָאסְתֵא סוּקְהַםּ וַשִׂי
נַוַה-דְוָארֵא פּוּרֵא דֵהִי  נַיְוַה קוּרְוַן נַה קָארַיַן
סַרְוַה—כל; קַרְמָאנּי—הפעילויות; מַנַסָא—על ידי המיינד; סַנְנְיַסְיַה—בוותרה; אָסְתֵא—שוהה; סוּקְהַם—בשמחה; וַשִׂי—שולטת בעצמה; נַוַה-דְוָארֵא—בעלת תשעת השערים; פּוּרֵא—בעיר; דֵהִי—הנשמה השוכנת בגוף; נַה—לעולם לא; אֵוַה—אכן; קוּרְוַן—עושה; נַה—לא; קָארַיַן—גורמת להיעשות.
תרגום
בשעה שישות החיים שבגוף מרסנת את טבעה ופורשת במיינד מכל פעילות, הריהי מתגוררת באושר בעיר תשעת השערים (הגוף החומרי). היא אינה עושה דבר ואינה גורמת לעבודה להיעשות.
התעמקות
הנשמה שוכנת בגוף כמו בעיר בעלת תשעה שערים. פעולות גופה, או צורת עיר הגוף — אלה נקבעות מוּכנית על-פי מידות הטבע המסוימות שחוברות לה. הנשמה אמנם נכנעת לתנאי הגוף, אלא שברצונה היא יכולה גם לחרוג מהם. רק מפני ששכחה את טבעה העילאי הריהי מזדהה עתה עם הגוף החומרי וחווה סבל. מכל מקום, באמצעות תודעת קרישנה היא יכולה לשוב למעמדה האמיתי ולהשתחרר מכבלי הגוף. מכאן שעל-ידי תרגול תודעת קרישנה מתנתקים כליל מפעילויות הגוף. בזכותם של חיים מרוסנים ושינוי באורח החשיבה, חיים באושר בעיר תשעת השערים. תשעת השערים הללו מתוארים כך:

נַוַה-דְוָארֵא פּוּרֵא דֵהִי  הַמְּסוֹ לֵלָאיַתֵא בַּהיהּ

וַשִׂי סַרְוַסְיַה לוֹקַסְיַה  סְתְהָאוַרַסְיַה צַ'רַסְיַה צַ'ה

"אישיות אלוה, שחי בגופה של כל ישות חיה, שולט בישויות החיים שביקום כולו. הגוף מורכב מתשעה שערים (שתי עיניים, שני נחיריים, שתי אוזניים, פה אחד, פי הטבעת ואיבר המין). ישות-החיים במצבה המותנה מזדהה עם הגוף; מכל מקום, כאשר היא מזדהה עם האל שבתוכה, או אז היא בת-חורין כמותו, אפילו בעודה בגופה." (שְׂוֵתָאשְׂוַתַרַה אוּפַּנישַׁד 3.18) אדם מודע לקרישנה חופשי מפעילותו החיצונית והפנימית של הגוף החומרי.