סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
יוּקְתַהּ קארמה-פְּהַלַםּ תְיַקְתְוָא  שָׂאנְתים אָפְּנוֹתי נַיְשְׁטְהיקִים
אַיוּקְתַהּ קָאמַה-קָארֵנַּה  פְּהַלֵא סַקְתוֹ ניבַּדְהְיַתֵא
יוּקְתַהּ—אדם העוסק בשירות מסור; קארמה-פְּהַלַם—על תוצאות המעשים; תְיַקְתְוָא—בוותרו; שָׂאנְתים—שלווה; אָפְּנוֹתי—משיג; נַיְשְׁטְהיקִים—בלתי מעורערת; אַיוּקְתַהּ—אדם שאינו בתודעת קרישנה; קָאמַה-קָארֵנַּה—על מנת ליהנות מתוצאות העבודה; פְּהַלֵא—אל הפרי; סַקְתַהּ—קשור; ניבַּדְהְיַתֵא—נכבל.
תרגום
נשמה יציבה במסירותה זוכה לשלווה בלתי מעורערת, משום שהיא מעלה לי למנחה את תוצאות מעשיה; בעוד שמי שאינו מאוחד עם האל וחומד את פירות עמלו — מסתבך.
התעמקות
ההבדל שבין אדם מודע לקרישנה לזה שבתודעה גופנית, הוא שהאחד קשור לקרישנה בעוד שהאחר נקשר לתוצאות מעשיו. אין ספק שהמודע לקרישנה, שפועל למענו בלבד, הוא בן-חורין ואינו חרד עוד לתוצאות מעשיו. על-פי השרימד בהאגותם, תפיסת השניוּת, או אי-ידיעת האמת המוחלטת, מהווה את הסיבה לחרדה לתוצאות המעשים. קרישנה הוא האמת העליונה, אישיות אלוה העליון, ומודעות לו פטורה מכל שניוּת. כל הקיים מקורו באונו של קרישנה, וקרישנה כולו טוב. מכאן שפעילות בתודעת קרישנה מתבצעת במישור המוחלט; היא נשגבת ופטורה מכל תגובה חומרית. לכן אדם בתודעת קרישנה חדור בשלווה, בעוד שמי שסבוך בחישובי רווח ועינוג חושים מנוּע משלווה שכזו. סודה של תודעת קרישנה טמון אם כן בהבנה שאין קיום לחוד משְׂרִי קרישנה. הבנה כזו היא מישור השלווה ואי הפחד.