סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
קָאיֵנַה מַנַסָא בּוּדְדְהְיָא  קֵוַלַיְר אינְדְרייַיְר אַפּי
יוֹגינַהּ קארמה קוּרְוַנְתי  סַנְֹגַםּ תְיַקְתְוָאתְמַה-שׂוּדְדְהַיֵא
קָאיֵנַה—עם הגוף; מַנַסָא—עם המיינד; בּוּדְדְהְיָא—עם התבונה; קֵוַלַיְהּ—מטוהרים; אינְדְרייַיְהּ—עם החושים; אַפּי—אפילו; יוֹגינַהּ—אנשים המודעים לקרישנה; קארמה—פעילות; קוּרְוַנְתי—מבצעים; סַנְֹגַם—התקשרות; תְיַקְתְוָא—בנוטשם; אָתְמַה—של העצמי; שׂוּדְדְהַיֵא—למען הטהרות.
תרגום
יוֹגִים שנטשו את קשריהם פועלים בגופם, בנפשם ובתבונתם, ואפילו בחושיהם, לתכלית ההיטהרות בלבד.
התעמקות
מי שפועל בתודעת קרישנה לסיפוק חושיו של קרישנה, מעשיו כולם — בגוף, בנפש, בתבונה ואפילו בחושים — מיטהרים מטומאה חומרית. מעשיו אינם גוררים שום תגובה חומרית. פעילות מטהרת נקראת באופן כללי סַד-אָצָ'ארַה, והיא מתבצעת כמאליה בתודעת קרישנה. שְׂרִי רֻוּפַּה גוֹסְוָאמִי מתאר את זה בספרו בהקטי-רַסָאמְרּיתַה-סינְדְהוּ (1.2.187):

אִיהָא יַסְיַה הַרֵר דָאסְיֵא  קַרְמַנָּא מַנַסָא גירָא

ניקְהילָאסְו אַפְּי אַוַסְתְהָאסוּ  גִ'יוַן-מוּקְתַהּ סַה אוּצְ'יַתֵא

"מי שפועל בתודעת קרישנה (כלומר, בשירות לקרישנה) בגופו, בנפשו, בתבונתו ובמילותיו, הנו בן חורין, אפילו בעודו בעולם החומרי, גם אם נראה שהוא עוסק בפעילות חומרית." מאחר שאינו מאמין שהוא גופו החומרי, או שהוא אדון גופו, הרי שהוא משולל עצמי כוזב. אדרבה, הוא יודע שאינו הגוף, ושגופו אינו שייך לו. הוא עצמו משתייך לקרישנה, וכך גם גופו. מאחר שהוא מקדיש את יצירי גופו, נפשו, תבונתו, מילותיו, חייו, קנייניו וכו' — כל שברשותו — לשירות לקרישנה, הרי שהוא משתלב כליל עם קרישנה. הוא מאוחד עם קרישנה ומשולל מאותה זהות כוזבת שגורמת להאמין שאנו הגוף, וכו'. זהו שלב השלמות — תודעת קרישנה.