סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
בְּרַהְמַנְּי אָדְהָאיַה קַרְמָאנּי  סַנְֹגַםּ תְיַקְתְוָא קַרוֹתי יַהּ
ליפְּיַתֵא נַה סַה פָּאפֵּנַה  פַּדְמַה-פַּתְרַם איוָאמְבְּהַסָא
בְּרַהְמַנּי—לאישיות אלוה העילאי; אָדְהָאיַה—בהקדישו; קַרְמָאנּי—את הפעילויות; סַנְֹגַם—על התקשרות; תְיַקְתְוָא—בוותרו; קַרוֹתי—פועל; יַהּ—מי ש-; ליפְּיַתֵא—מושפע; נַה—לעולם אינו; סַהּ—הוא; פָּאפֵּנַה—מחטא; פַּדְמַה-פַּתְרַם—עלה לוטוס; איוַה—כמו; אַמְבְּהַסָא—על-ידי מים.
תרגום
מי שמבצע את חובותיו ללא התקשרות ומקדיש את תוצאותיהן לאל, אינו מושפע מפעילות חטאה, ממש כשם שעלי הלוטוס אינם נרטבים במים.
התעמקות
בְּרַהְמַנּי פירושו כאן בתודעת קרישנה. העולם החומרי הוא גילוין הכולל של שלוש מידות הטבע, והוא נקרא באופן טכני פְּרַדְהָאנַה. המזמורים הוֵדיים סַרְוַם הְי אֵתַד בְּרַהְמַה (מָאנְּדֻּוּקְיַה אוּפַּנישַׁד 2) תַסְמָאד אֵתַד בְּרַהְמַה נָאמַה-רֻוּפַּם אַנְנַם צַ'ה גָ'איַתֵא (מוּנְּדַּקַה אוּפַּנישַׁד 1.1.9), ובבהגווד גיטה (14.3) מַמַה יוֹניר מַהַד בְּרַהְמַה, מורים שהכול בעולם החומרי הוא גילוי של ברהמן; התוצאות אינן שונות מסיבתן, אף שמתגלות בצורה שונה. באִישׂוֹפַּנישַׁד נאמר שהכול קשור לברהמן העליון, כלומר לקרישנה, ושייך לו בלבד. משום כך, מי שיודע זאת, שקרישנה הוא אדון הכול ושהכול נועד לשמש בשירותו, רק טבעי שאינו מבקש עוד אחר תוצאות מעשיו — הטובות או החוטאות. הגוף החומרי, שהעניק לנו האל לצורך פעילות מסוימת, אפילו אותו אפשר להעסיק בתודעת קרישנה. או אז הוא נפטר מטומאת התגובות החוטאות, ממש כמו עלה הלוטוס, שאף שמצוי במים, אינו נרטב. האל גם אומר בגיטה (3.30), מַיי סַרְוָאנּי קַרְמָאנּי סַנְנְיַסְיַה: "נטוש כל פעילות למעני (קרישנה)." מעשיו של מי שאינו מודע לקרישנה מושתתים על הגוף החומרי והחושים, בעוד שאדם שמודע לקרישנה פועל על-פי הידע שהגוף הוא קניינו של קרישנה וצריך לעסוק בשירותו.