סנסקריט
מילה במילה
תרגום
התעמקות
יוגה-סַנְנְיַסְתַה-קַרְמָאנַּםּ  גְ'נָֿאנַה-סַנְֿצְ'הינְנַה-סַמְּשַׂיַם
אָתְמַוַנְתַםּ נַה קַרְמָאנּי  ניבַּדְהְנַנְתי דְהַנַנְֿגַ'יַה
יוגה—על ידי שירות מסור בקארמה יוגה; סַנְנְיַסְתַה—ננטשו; קַרְמָאנַּם—זה אשר תוצאות מעשיו; גְ'נָֿאנַה—על ידי ידע; סַנְֿצְ'הינְנַה—נחתכו; סַמְּשַׂיַם—זה אשר ספקותיו; אָתְמַה-וַנְתַם—שרוי בעצמי; נַה—אין; קַרְמָאנּי—העבודה; ניבַּדְהְנַנְתי—כובלת; דְהַנַם-גַ'יַה—הו כובש העושר.
תרגום
הו כובש העושר, מי שפועל בשירות מסור וויתר על פירות מעשיו, וספקותיו התנפצו באמצעות ידע נשגב — הריהו שרוי בנשגב, ואינו כבול עוד לתגובות למעשיו.
התעמקות
מי שממלא את ההוראות של הבהגווד גיטה, שנתן אישיות אלוה בעצמו, משתחרר מכל ספק בזכות ידע נשגב. מאחר שהוא חלקיק של האל שהפך למודע כולו לקרישנה, הרי שהוא מעוגן כליל בידע על אודות העצמי, ומכאן שאינו משועבד עוד לפעולותיו.