סנסקריט
מילה במילה
תרגום
התעמקות
אַגְ'נַֿשׂ צָ'אשְׂרַדְדַדְהָאנַשׂ צַ'ה  סַמְּשַׂיָאתְמָא וינַשְׂיַתי
נָאיַםּ לוֹקוֹ 'סְתי נַה פַּרוֹ  נַה סוּקְהַםּ סַמְּשַׂיָאתְמַנַהּ
אַגְ'נַֿהּ—בור וחסר ידע בכתובים; צַ'ה—ו-; אַשְׂרַדְדַדְהָאנַהּ—חסר אמונה בכתובים; צַ'ה—ו-; סַמְּשַׂיַה-אָתְמָא—אדם המלא בספקות; וינַשְׂיַתי—נופל; נַה—לעולם לא; אַיַם—הזה; לוֹקַהּ—העולם; אַסְתי—יש; נַה—ולא; פַּרַהּ—בחיים הבאים; נַה—אין; סוּקְהַם—אושר; סַמְּשַׂיַה-אָתְמַנַהּ—לאדם המלא בספקות.
תרגום
אולם הבורים וקטני האמונה, שמטילים ספק בכתבי הקודש — אלה אינם מתעלים לתודעת-אלוהים, אלא מידרדרים מטה. הנשמה הספקנית לא תמצא אושר בעולם זה, גם לא בבא.
התעמקות
מבין ספרי הקודש הרבים נחשבת הבהגווד גיטה לטובה ביותר. אנשים שדומים ברמתם לחיות אינם מכירים את כתבי הקודש ולא מאמינים בהם. לעומת זאת, ישנם כאלה שמכירים את הכתובים ואף יודעים לצטט מהם דפים שלמים, אלא שאינם מאמינים במילותיהם. וגם מאלה שמאמינים בספרים כמו הבהגווד גיטה, ישנם כאלה שאינם מאמינים באישיות אלוה, שְׂרִי קרישנה, ואינם סוגדים לו. מאחר שהם אינם מסוגלים לקנות להם אחיזה בתודעת קרישנה, הרי שהם כולם מועדים לנפילה. מכל אלה שנזכרו לעיל, משוללי האמונה החדורים בספק אינם מתקדמים כלל. אנשים שאינם מאמינים באלוהים ובדבריו שבכתבי הקודש, לא ימצאו טוב בעולם הזה, גם לא בבא; סיכוייהם לאושר אבודים. כדי להתעלות למישור של ידע צריך אם כן למלא באמונה את עקרונות הכתובים, שהרי הידע לבדו יכול לרומם למישור הנשגב של הבנה רוחנית. במילים אחרות, לספקנים אין כל סיכוי לגאולה רוחנית. מכאן שההצלחה טמונה בהליכה בעקבותיהם של אָצָ'ארְיות דגולים שקשורים לשושלת מורים.