סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
שְׂרַדְדְהָאוָאלּ לַבְּהַתֵא גְ'נָֿאנַםּ  תַת-פַּרַהּ סַמְּיַתֵנְדְרייַהּ
גְ'נָֿאנַםּ לַבְּדְהְוָא פַּרָאםּ שָׂאנְתים  אַצ'ירֵנָּאדְהיגַצְ'צְ'הַתי
שְׂרַדְדְהָא-וָאן—אדם בעל אמונה; לַבְּהַתֵא—משיג; גְ'נָֿאנַם—ידע; תַת-פַּרַהּ—קשור מאוד אליו; סַמְּיַתַה—כנועים; אינְדְרייַהּ—בעל חושים; גְ'נָֿאנַם—את הידע; לַבְּדְהְוָא—בהשיגו; פַּרָאם—נשגבת; שָׂאנְתים—שלווה; אַצ'ירֵנַּה—במהרה; אַדְהיגַצְ'צְ'הַתי—משיג.
תרגום
אדם בעל אמונה, שהקדיש את עצמו לידע נשגב והכניע את חושיו, זכאי לידע כזה. בהשיגו זאת הוא זוכה עד מהרה בשלווה רוחנית עילאית.
התעמקות
רק מי שמאמין באמונה שלמה בקרישנה זוכה בהבנה שכזו בתודעת קרישנה. אדם בעל אמונה הוא מי שחושב שדי בתרגול תודעת קרישנה בשביל להשיג את השלמות העליונה. אמונה כזו מושגת על ידי ביצוע שירות מסור, וכן על ידי זמרת הרא קרישנה הרא קרישנה קרישנה קרישנה הרא הרא/ הרא ראמה הרא ראמה ראמה ראמה הרא הרא, שמנקה את הלב מכל הזוהמה החומרית. אלא שמעל לכול, על האדם לשלוט בחושיו. מי שמאמין בקרישנה ומושל בחושיו יכול להגיע בקלות ובמהירות לשלמות בידע של תודעת קרישנה.