סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
נַה הי גְ'נָֿאנֵנַה סַדְרּישַׂםּ  פַּויתְרַם איהַה וידְיַתֵא
תַת סְוַיַםּ יוגה-סַמְּסידְדְהַהּ  קָאלֵנָאתְמַני וינְדַתי
נַה—אין; הי—אכן; גְ'נָֿאנֵנַה—לידע; סַדְרּישַׂם—בהשוואה; פַּויתְרַם—טהור; איהַה—בעולם זה; וידְיַתֵא—קיים; תַת—זה; סְוַיַם—בעצמו; יוגה—במסירות; סַמְּסידְדְהַהּ—בַּשל; קָאלֵנַה—במרוצת הזמן; אָתְמַני—בעצמו; וינְדַתי—נהנה.
תרגום
בעולם זה דבר אינו זך וטהור כידע נשגב. ידע כזה הוא פרייה הבשל של כל תורת הנסתר. מי שמתרגל בשלמות שירות מסור יוכל בבוא העת להתענג עליו בתוככי עצמו.
התעמקות
באומרנו ידע נשגב, כוונתנו לידע רוחני. לכן אין דבר נשגב וטהור כמו ידע כזה. בערות גורמת לשעבוד, וידע מביא לגאולה. ידע זה הוא פריו הבשל של שירות מסור, ומי שהגיע אליו אינו צריך עוד לחפש שלווה במקום אחר, שהרי הוא מוצא את השלווה בתוך עצמו. במילים אחרות, הידע והשלווה מגיעים לשלמותם בתודעת קרישנה. זוהי מסקנת הבהגווד גיטה.