סנסקריט
מילה במילה
תרגום
התעמקות
אַפּי צֵ'ד אַסי פָּאפֵּבְּהְיַהּ  סַרְוֵבְּהְיַהּ פָּאפַּה-קְרּית-תַמַהּ
סַרְוַםּ גְ'נָֿאנַה-פְּלַוֵנַיְוַה  וְרּיג'ינַםּ סַנְתַרישְׁיַסי
אַפּי—אפילו; צֵ'ת—אִם; אַסי—אתה; פָּאפֵּבְּהְיַהּ—מהפושעים; סַרְוֵבְּהְיַהּ—כולם; פָּאפַּה-קְרּית-תַמַהּ—החוטא הגדול ביותר; סַרְוַם—כל הפעילויות החוטאות הללו; גְ'נָֿאנַה-פְּלַוֵנַה—באמצעות סירת הידע; אֵוַה—בוודאי; וְרּיג'ינַם—את ים המצוקות; סַנְתַרישְׁיַסי—תחצה.
תרגום
גם אם נחשב אתה לגדול החוטאים, בשעה שתימצא על ספינת הידע הנשגב, יעלה בידך לחצות את ים הייסורים.
התעמקות
הבנה נכונה לגבי מעמדה היסודי של ישות החיים ויחסיה עם קרישנה, בכוחה למשות את ישות החיים באחת מן המאבק לקיום שבים הבורות. העולם החומרי משול לעתים לים של בורות ולעתים לשרפת יער. המאבק לקיום בים הוא קשה עד מאוד, אפילו לטוב שבשחיינים. מי שמושה את השחיין שנאבק על חייו הופך עבורו לגדול המושיעים. ידע מושלם, שמתקבל מאישיות אלוה, מהווה את נתיב הגאולה. הספינה של תודעת קרישנה היא פשוטה מאוד ובו בזמן הנעלה והזכה מכול.