סנסקריט
מילה במילה
תרגום
התעמקות
שְׂרֵיָאן דְרַוְיַה-מַיָאד יַגְ'נָֿאג'   גְ'נָֿאנַה-יַגְ'נַֿהּ פַּרַנְתַפַּה
סַרְוַםּ קַרְמָאקְהילַםּ פָּארְתְהַה  גְ'נָֿאנֵא פַּריסַמָאפְּיַתֵא
שְׂרֵיָאן—עדיף; דְרַוְיַה-מַיָאת—של קניינים חומריים; יַגְ'נָֿאת—מאשר הקרבה; גְ'נָֿאנַה-יַגְ'נַֿהּ—הקרבה המבוצעת בידע; פַּרַם-תַפַּה—הו ממגר האויבים; סַרְוַם—כל; קארמה—הפעילות; אַקְהילַם—כולה; פָּארְתְהַה—הו בן פְּרּיתְהָא; גְ'נָֿאנֵא—בידע; פַּריסַמָאפְּיַתֵא—מסתיימים.
תרגום
הו ממגר האויבים, הקרבה אשר מבוצעת בידע עדיפה על הקרבת קניינים חומריים, שהרי ככלות הכול, הו בן פְּרּיתְהָא, כל הקרבות העמל מגיעות לשיאן בידע נשגב.
התעמקות
ידע מושלם מהווה את מטרת כל ההקרבות. בעקבותיו מושג שחרור מן המצוקות החומריות, ולבסוף, עיסוק בשירות אוהב ונשגב לאל (תודעת קרישנה). מכל מקום, פעולות ההקרבה הללו כולן אפופות במסתורין כלשהו, שחשוב להבינו. אמונת המבצע מכתיבה את צורת ההקרבה. מי שאמונתו הגיעה למישור של ידע נשגב נחשב למתקדם יותר מאלה שמקריבים קניינים חומריים, ללא ידע שכזה. ללא ידע נשארת ההקרבה במישור החומרי, ואינה מקנה כל ברכה רוחנית. ידע אמיתי מגיע לשיאו בתודעת קרישנה, שמהווה את השלב העליון של ידע נשגב. ללא פיתוח ידע הופכות ההקרבות לפעילות חומרית גרידא. אולם כשהן מתעלות לרמה של ידע נשגב, הן נכנסות למישור הרוחני. פעולות ההקרבה נחלקות בהתאם להבדלים שבמצבי התודעה לקארמה-קָאנְּדַּה (פעילות למען קארמה טובה) ולגְ'נָֿאנַה-קָאנְּדַּה (חיפוש אחר ידע על אודות האמת). מכל מקום, עדיף שהתכלית היא ידע.