סנסקריט
מילה במילה
תרגום
התעמקות
אֵוַםּ בַּהוּ-וידְהָא יַגְ'נָֿא   ויתַתָא בְּרַהְמַנּוֹ מוּקְהֵא
קארמה-גָ'אן וידְדְהי תָאן סַרְוָאן  אֵוַםּ גְ'נָֿאתְוָא וימוֹקְשְׁיַסֵא
אֵוַם—כך; בַּהוּ-וידְהָאהּ—מסוגים שונים; יַגְ'נָֿאהּ—הקורבנות; ויתַתָאהּ—הופצו; בְּרַהְמַנַּהּ—של הוודות; מוּקְהֵא—דרך הפה; קארמה-גָ'אן—נוצרו מעבודה; וידְדְהי—עליך לדעת; תָאן—שהם; סַרְוָאן—כולם; אֵוַם—כך; גְ'נָֿאתְוָא—ביודעך; וימוֹקְשְׁיַסֵא—תשתחרר.
תרגום
כל סוגי ההקרבה הללו מוצאים את אישושם בוודות, והם תולדה של סוגי עבודה שונים. ביודעך זאת, תהפוך לבן חורין.
התעמקות
בוודות נדונים סוגי הקרבה שונים, כנזכר לעיל, על פי סוגי המבצעים השונים. מאחר שהאנשים שקועים כליל בתפיסה גופנית, הרי שההקרבות הללו מאפשרות להם לפעול בגופם, בנפשם או בתבונתם. מכל מקום, כולן נועדו בסופו של דבר להביא לגאולה מהגוף. האל מאשש זאת עתה במו פיו.