סנסקריט
מילה במילה
תרגום
התעמקות
אַפָּאנֵא ג'וּהְוַתי פְּרָאנַּםּ  פְּרָאנֵּא 'פָּאנַםּ תַתְהָאפַּרֵא
פְּרָאנָּאפָּאנַה-גַתִי רוּדְדְהְוָא  פְּרָאנָּאיָאמַה-פַּרָאיַנָּאהּ
אַפַּרֵא נייַתָאהָארָאהּ  פְּרָאנָּאן פְּרָאנֵּשׁוּ ג'וּהְוַתי
אַפָּאנֵא—אל האוויר שיורד מטה; ג'וּהְוַתי—מגישים כמנחה; פְּרָאנַּם—את האוויר שיוצא החוצה; פְּרָאנֵּא—אל האוויר שיוצא החוצה; אַפָּאנַם—את האוויר שיורד מטה; תַתְהָא—כך; אַפַּרֵא—אחרים; פְּרָאנַּה—של האוויר היוצא החוצה; אַפָּאנַה—ושל האוויר היורד מטה; גַתִי—את התנועה; רוּדְדְהְוָא—בעוצרם; פְּרָאנַּה-אָיָאמַה—טראנס המושג על ידי עצירת הנשימה; פַּרָאיַנָּאהּ—נוטים לכך; אַפַּרֵא—אחרים; נייַתַה—נשלטת; אָהָארָאהּ—אשר אכילתם; פְּרָאנָּאן—את האוויר היוצא; פְּרָאנֵּשׁוּ—באוויר היוצא; ג'וּהְוַתי—מגישים כמנחה.
תרגום
ישנם גם כאלה שכדי להישאר בטראנס בוחרים בתהליך עצירת הנשימה. אלה מתרגלים זאת על-ידי הבאת תנועת הנשיפה אל תוך השאיפה, ואת השאיפה אל תוך הנשיפה. הם חדלים אז מכל נשימה ונשארים בטראנס. וישנם אחרים שמקצצים באכילתם ומביאים כמנחה את נשיפתם לתוך עצמה.
התעמקות
שיטת היוגה של שליטה בתהליך הנשימה נקראת פְּרָאנָּאיָאמַה. בתחילה היא מתורגלת באמצעות הַטְהַה-יוגה, תנוחות ישיבה שונות. השיטות הללו כולן מסייעות לשליטה בחושים ולהתקדמות בהבנה רוחנית. תרגול הפְּרָאנָּאיָאמַה כרוך בשליטה באווירים השונים שבגוף, עד להפיכת כיוון תנועתם. אוויר האַפָּאנַה יורד ואוויר הפְּרָאנַּה עולה. הפְּרָאנָּאיָאמַה-יוגי מתרגל נשימה בדרך הפוכה, עד שזרמי האוויר מנטרלים זה את זה לפֻּוּרַקַה — איזון. הבאת הנשיפה אל תוך השאיפה נקראת רֵצַ'קַה. כאשר שני זרמי האוויר נעצרים לגמרי, נאמר שהיוגי מצוי בקוּמְבְּהַקַה-יוגה. על ידי תרגול קוּמְבְּהַקַה-יוגה אפשר להאריך את תוחלת החיים, לצורך שלמות בהגשמה רוחנית. יוגי נבון שואף להשיג שלמות בתקופת חיים אחת, ולא לחכות לנוספת. באמצעות קוּמְבְּהַקַה-יוגה הוא יכול להאריך את חייו בשנים רבות. מכל מקום, אדם מודע לקרישנה שקוע תמיד בשירות נשגב ואוהב לאל, ומכאן שמוכנית הוא שולט בחושיו. מאחר שחושיו עוסקים כליל בשירות לקרישנה, אין כל סיכוי שייטו לעיסוק אחר. ואז, בסוף חייו, הוא עובר באופן טבעי לכוכבו הרוחני של קרישנה; משום כך אין לו צורך להתאמץ ולהאריך את חייו. הוא מתעלה מיד למישור הגאולה.

כמו שנאמר בבהגווד גיטה (14.26):

מָאםּ צַ'ה יוֹ 'וְיַבְּהיצָ'ארֵנַּה  בהקטי-יוֹגֵנַה סֵוַתֵא

סַה גוּנָּאן סַמַתִיתְיַיְתָאן  בְּרַהְמַה-בְּהֻוּיָאיַה קַלְפַּתֵא

"מי שעוסק בשירות טהור לאל מתעלה מעבר למידות הטבע החומרי, היישר למישור הרוחני." כבר מראשית שרוי המודע לקרישנה במישור הנשגב, והוא מוסיף ומתמיד בתודעה כזו. מאחר שאינו מועד ממישור זה, הרי שבסופו של דבר הוא נכנס למשכנו של האל. צמצום באכילה מתבצע מעצמו כשאוכלים רק קרישנה-פְּרַסָאדַם, מזון שהוגש תחילה לאל. צמצום באכילה מסייע מאוד לשליטה בחושים. ללא שליטה כזו אי אפשר להיחלץ מן הסבך החומרי.