סנסקריט
מילה במילה
תרגום
התעמקות
דְרַוְיַה-יַגְ'נָֿאס תַפּוֹ-יַגְ'נָֿא  יוגה-יַגְ'נָֿאס תַתְהָאפַּרֵא
סְוָאדְהְיָאיַה-גְ'נָֿאנַה-יַגְ'נָֿאשׂ צַ'ה  יַתַיַהּ סַמְּשׂיתַה-וְרַתָאהּ
דְרַוְיַה-יַגְ'נָֿאהּ—הקרבת קניינים חומריים; תַפַּהּ-יַגְ'נָֿאהּ—הקרבת סיגופים; יוגה-יַגְ'נָֿאהּ—הקרבת תרגול שמונת שלבי יוגת הנסתר; תַתְהָא—כך; אַפַּרֵא—אחרים; סְוָאדְהְיָאיַה—הקרבה בלימוד הוודות; גְ'נָֿאנַה-יַגְ'נָֿאהּ—הקרבה בהתקדמות בידע נשגב; צַ'ה—גם; יַתַיַהּ—אנשים מוארים; סַמְּשׂיתַה-וְרַתָאהּ—עומדים בנדרים חמורים.
תרגום
בנודרם נדרים חמורים, יש שזוכים בהארה על-ידי הקרבת קנייניהם, ויש שזוכים בה באמצעות סיגופים קשים, או על-ידי תרגול שמונת שלביה של יוגת הנסתר, או באמצעות לימוד הוודות לצורך התקדמות בידע נשגב.
התעמקות
אפשר לסווג את ההקרבות הללו לכמה סוגים. ישנם אנשים שמקריבים את רכושם במתן צדקה. אנשי מסחר עשירים בהודו או בני אצולה מקימים מוסדות צדקה שונים כגון דהרמה-שָׂאלָא, אַנְנַה-קְשֵׁתְרַה, אַתיתְהי-שָׂאלָא, אַנָאתְהָאלַיַה ווידְיָא-פִּיטְהַה. גם בארצות אחרות נוסדים בתי חולים רבים, בתי אבות, מוסדות צדקה דומים לחלוקת מזון, ומתן השכלה וסיעוד רפואי חינם לעניים. פעולות הצדקה הללו כולן נקראות דְרַוְיַמַיַה-יַגְ'נַֿה. ישנם לעומת זאת כאלה שלצורך התקדמות בחיים או התעלות לכוכבים גבוהים ביקום, מתרגלים סיגופים שונים כגון צַ'נְדְרָאיַנַּה וצָ'אתוּרְמָאסְיַה. תהליכים אלה כרוכים בנדרים חמורים וכללי חיים נוקשים. מי שנודר את נדר הצָ'אתוּרְמָאסְיַה, למשל, אינו מתגלח במשך ארבעה חודשים (מיולי עד אוקטובר), נמנע ממזונות מסוימים, אינו אוכל אפילו פעמיים ביום ואינו עוזב את הבית. הקרבה כזו של נוחות החיים נקראת תַפּוֹמַיַה-יַגְ'נַֿה. ישנם גם כאלה שמתרגלים שיטות שונות של יוגה מיסטית, כגון השיטה של פַּתַנְֿגַ'לי (לצורך היטמעות בקיומו של המוחלט), או הַטְהַה-יוגה, אַשְׁטָאנְֹגַה-יוגה (לצורך השגת שלמויות שונות). ישנם עוד שתרים בכל אתרי הקודש ובמקומות העלייה לרגל. התרגולים הללו כולם נקראים יוגה-יַגְ'נַֿה, כלומר הקרבה לצורך השגת שלמות כלשהי בעולם החומרי. ישנם כאלה שעוסקים בלימוד ענפיה השונים של הספרות הוֵדית, ובייחוד האוּפַּנישַׁדות, הוֵדָאנְתַה-סֻוּתְרַה או פילוסופיית הסָאנְֹקְהְיַה. זה נקרא סְוָאדְהְיָאיַה-יַגְ'נַֿה, כלומר הקרבה שבלימוד. היוגים הללו כולם עוסקים באמונה בהקרבותיהם השונות לצורך שיפור רמת חייהם. מכל מקום, תודעת קרישנה שונה מאלה, כיוון שהיא שירות ישיר לאל. אף לא אחת מן ההקרבות הללו יכולה להקנות תודעת קרישנה, שהרי היא מושגת רק בחסדם של האל ושל דְבֵקו המוסמך. מכאן שתודעת קרישנה היא נשגבת.