סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
סַרְוָאנִּינְדְרייַה-קַרְמָאנּי  פְּרָאנַּה-קַרְמָאנּי צָ'אפַּרֵא
אָתְמַה-סַמְּיַמַה-יוֹגָאגְנַוּ  ג'וּהְוַתי גְ'נָֿאנַה-דִיפּיתֵא
סַרְוָאנּי—של כל; אינְדְרייַה—החושים; קַרְמָאנּי—את התפקודים; פְּרָאנַּה-קַרְמָאנּי—את תפקודי אוויר החיים; צַ'ה—גם; אַפַּרֵא—אחרים; אָתְמַה-סַמְּיַמַה—של שליטה במיינד; יוגה—של תהליך ההתחברות; אַגְנַוּ—באש; ג'וּהְוַתי—מעלים כמנחה; גְ'נָֿאנַה-דִיפּיתֵא—הבוערת בשל הדחף להגשמה עצמית.
תרגום
אחרים, אשר מבקשים להגיע להגשמה עצמית על-ידי שליטה במיינד ובחושים, מעלים את תפקודי החושים כולם ואת נשמת החיים כמנחה לאש המיינד המרוסן.
התעמקות
הכוונה כאן לשיטת היוגה שלימד פַּתַנְֿגַ'לי. ביוגַה-סֻוּתְרַה שלו נקראת הנשמה פְּרַתְיַג-אָתְמָא ופַּרָאג-אָתְמָא. כל עוד היא קשורה להנאות חושים היא נקראת פַּרָאג-אָתְמָא, וכשהיא מתנתקת מהנאות אלה היא נקראת פְּרַתְיַג-אָתְמָא. הנשמה נתונה בגוף לפעולתם של עשרה סוגי אוויר. אלה מובחנים באמצעות תהליך הנשימה. שיטת היוגה של פַּתַנְֿגַ'לי מלמדת כיצד לשלוט בתפקודי האוויר בצורה טכנית. זאת כדי שלבסוף הם יסייעו לטיהור הנשמה מקשרים חומריים. על פי שיטה זו, פְּרַתְיַג-אָתְמָא מהווה את המטרה העליונה, כלומר, התנתקות מפעילות חומרית. החושים נמשכים אחר מושאי החושים — האוזן, למשל, אחר שמיעה, העיניים אחר ראייה, האף אחר הרחה, הלשון אחר טעימה, והיד אחר מגע — ועוסקים בפעילות חיצונית לעצמי. פעילות כזו נקראת תפקודי הפְּרָאנַּה-וָאיוּ. האַפָּאנַה-וָאיוּ יורד מטה, וְיָאנַה-וָאיוּ פועל בהתכווצות והתרחבות, סַמָאנַה-וָאיוּ מסדיר את שיווי המשקל, ואוּדָאנַה-וָאיוּ עולה מעלה. מכל מקום, אדם שהגיע להארה מעסיק את כל אלה בחיפוש אחר הגשמה עצמית.