סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
שְׂרוֹתְרָאדִינִינְדְרייָאנְּי אַנְיֵא  סַמְּיַמָאגְנישׁוּ ג'וּהְוַתי
שַׂבְּדָאדִין וישַׁיָאן אַנְיַה  אינְדְרייָאגְנישׁוּ ג'וּהְוַתי
שְׂרוֹתְרַה-אָדִיני—כמו שמיעה ואחרים; אינְדְרייָאנּי—החושים; אַנְיֵא—אחרים; סַמְּיַמַה—של השליטה; אַגְנישׁוּ—באשים; ג'וּהְוַתי—מגישים; שַׂבְּדַה-אָדִין—צליל וכו'; וישַׁיָאן—את מושאי החושים; אַנְיֵא—אחרים; אינְדְרייַה—של החושים; אַגְנישׁוּ—באֵשׁים; ג'וּהְוַתי—מגישים.
תרגום
ישנם (הבְּרַהְמַה-צָ'ארִים הטהורים) שמקריבים את תהליך השמיעה ואת החושים באש השליטה במיינד, ואחרים (שחיים חיי משפחה מווּסתים) שמקריבים את מושאי החושים באש החושים.
התעמקות
בני ארבעת שלבי החיים האנושיים — הבְּרַהְמַה-צָ'ארִי, הגְרּיהַסְתְהַה, הוָאנַפְּרַסְתְהַה והסַנְנְיָאסִי — כולם נועדו להפוך ליוגים או לטראנסצנדנטליסטים מושלמים. חיי אדם לא נועדו לעינוג חושים, כחיות. לכן אורגנו ארבעת השלבים הללו כדי לסייע לאדם להתקדם ולהגיע לשלמות רוחנית. הבְּרַהְמַה-צָ'ארִים, התלמידים שנמצאים בהשגחתו של מורה רוחני, משיגים שליטה במיינד על ידי הימנעות מעינוג חושים. הבְּרַהְמַה-צָ'ארִי חשוף רק למילים שקשורות בקרישנה. שמיעה מהווה את העיקרון הבסיסי להבנה. משום כך שקוע הבְּרַהְמַה-צָ'ארִי הטהור בהַרֵר נָאמָאנוּקִירְתַנַם — זמרה ושמיעה על אודות תפארתו של אלוהים. הוא נמנע מצלילים חומריים ומעסיק את שמיעתו בצליל הנשגב הרא קרישנה, הרא קרישנה. איש המשפחה, לעומתו, זכאי אמנם לעינוג חושים כלשהו, אלא שגם זה מתוך הימנעות מירבית. חיי מין, שכרות ואכילת בשר — אלה נטיות רווחות מאוד בחברה האנושית. אולם איש משפחה שמווסת את הרגליו, מרסן את חייו המיניים ואת שאר עינוגי החושים. משום כך נמצא שבכל חברה תרבותית חיי נישואים מושתתים על עקרונות הדת, שהרי הם נועדו לרסן את חיי המין. חיי מין מרוסנים וחופשיים מהתקשרות נחשבים לסוג של יַגְ'נַֿה. זאת משום שאיש המשפחה מקריב את נטייתו הטבעית לעינוג חושים למען חיים נשגבים ונעלים יותר.