סנסקריט
מילה במילה
תרגום
התעמקות
גַתַה-סַנְֹגַסְיַה מוּקְתַסְיַה  גְ'נָֿאנָאוַסְתְהיתַה-צֵ'תַסַהּ
יַגְ'נָֿאיָאצַ'רַתַהּ קארמה  סַמַגְרַםּ פְּרַוילִייַתֵא
גַתַה-סַנְֹגַסְיַה—של אדם שאינו קשור למידות הטבע החומרי; מוּקְתַסְיַה—של המשוחרר; גְ'נָֿאנַה-אַוַסְתְהיתַה—שרויה בידע; צֵ'תַסַהּ—אשר חוכמתו; יַגְ'נָֿאיַה—למען יַגְ'נַֿה (קרישנה); אָצַ'רַתַהּ—מבצע; קארמה—עבודה; סַמַגְרַם—בשלם; פְּרַוילִייַתֵא—מתמזג כולו.
תרגום
פועלו של אדם שאינו קשור למידות הטבע החומרי ושרוי כולו בידע נשגב, מתמזג כולו בנשגב.
התעמקות
מי שהופך למודע לקרישנה משתחרר מכל שניות ונפטר מטומאתן של מידות הטבע. מאחר שהוא יודע את מעמדו היסודי ביחסיו עם קרישנה, הרי שהוא בן-חורין, ומחשבתו אינה סוטה עוד מתודעת קרישנה. מעשיו כולם מוקדשים אז לקרישנה, שהוא הווישנו הראשוני. פעילותו כולה היא למעשה הקרבה, שהרי תכלית כל הקרבה היא סיפוקו של אישיות אלוה, קרישנה (וישנו). מאחר שתוצאותיהן של פעילויות שכאלה כולן מתמזגות בנשגב, הן פוטרות את מבצען מתגובות חומריות.