סנסקריט
מילה במילה
תרגום
התעמקות
נירָאשִׂיר יַתַה-צ'יתְתָאתְמָא  תְיַקְתַה-סַרְוַה-פַּריגְרַהַהּ
שָׂארִירַםּ קֵוַלַםּ קארמה  קוּרְוַן נָאפְּנוֹתי קילְבּישַׁם
נירָאשִׂיהּ—ללא תשוקה לתוצאות; יַתַה—נשלטים; צ'יתְתַה-אָתְמָא—המיינד והתבונה; תְיַקְתַה—מוותרים עליה; סַרְוַה—כל; פַּריגְרַהַהּ—תחושת קניין; שָׂארִירַם—למען קיום הגוף; קֵוַלַם—בלבד; קארמה—עבודה; קוּרְוַן—עושה; נַה—לעולם לא; אָפְּנוֹתי—משיג; קילְבּישַׁם—תגובות לחטאים.
תרגום
אדם בעל הבנה כזו פועל מתוך שליטה מוחלטת במיינד ובתבונה. הוא מוותר על כל תחושת בעלות על קנייניו ועובד רק כנדרש למחייתו. מי שפועל כך אינו מושפע עוד מתגובות החטא.
התעמקות
אדם מודע לקרישנה פועל ללא ציפייה לתוצאות — טובות או רעות. מחשבתו ותבונתו נשלטים כליל. הוא יודע שמאחר שהוא חלקיק של העליון, הרי שכחלק מן השלם, המעשים שהוא מבצע אינם מעשיו; העליון הוא זה שפועל דרכו. בשעה שיד נעה, היא אינה נעה מעצמה, אלא במאמצו של הגוף כולו. מי שמודע לקרישנה, גם רצונותיו משולבים תמיד ברצון העליון, כיוון שאינו מתאווה עוד לעינוג חושים אנוכי. הוא פועל ממש כמו חלק ממכונה. ממש כשם שחלקי מכונה זקוקים לשמן ולניקיון, גם הוא עמל ומקיים את גופו, ושומרו תקין לפעילות בשירות אוהב ונשגב לאישיות אלוה. משום כך הוא מחוסן מפני התגובות למאמציו, אפילו שגופו אינו בבעלותו, כמו בעל חיים. ישנם מגדלי חיות אכזריים שהורגים את החיות שבבעלותם, אולם החיות לא מוחות, גם אין להן עצמאות ממשית. אדם מודע לקרישנה, שחותר כולו להגשמה עצמית, אינו מבזבז את זמנו היקר על צבירה מיותרת של דברים חומריים. מאחר שאינו נזקק לאמצעים לא כשרים לצבירת ממון לצורך קיום גופו ונשמתו יחדיו, הרי שאינו מסתבך בחטאים חומריים, ופטור מהתגובות למעשיו.