סנסקריט
מילה במילה
תרגום
התעמקות
יַסְיַה סַרְוֵא סַמָארַמְבְּהָאהּ  קָאמַה-סַנְֹקַלְפַּה-וַרְג'יתָאהּ
גְ'נָֿאנָאגְני-דַגְדְהַה-קַרְמָאנַּםּ  תַם אָהוּהּ פַּנְּדּיתַםּ בּוּדְהָאהּ
יַסְיַה—אשר שלו; סַרְוֵא—כל; סַמָארַמְבְּהָאהּ—המאמצים; קָאמַה—המבוססת על תשוקה לעינוג חושים; סַנְֹקַלְפַּה—מנחישות; וַרְג'יתָאהּ—משוחררים; גְ'נָֿאנַה—של ידע מושלם; אַגְני—על ידי האש; דַגְדְהַה—נשרפו; קַרְמָאנַּם—זה אשר התגובות למעשיו; תַם—עליו; אָהוּהּ—הכריזו; פַּנְּדּיתַם—מלומד; בּוּדְהָאהּ—החכמים.
תרגום
מי שמאמציו כולם משוללים תשוקה לעינוג חושים, נחשב לבעל ידע מלא. החכמים אומרים עליו שהוא פועל שהתגובות למעשיו נשרפו כולן באש הידע המושלם.
התעמקות
רק בעל ידע מושלם מסוגל להבין את מעשיו של אדם בתודעת קרישנה. מאחר שאדם מודע לקרישנה משולל כל נטייה לעינוג חושים, פירושו של דבר ששרף את התגובות לעמלו באמצעות ידע מושלם על מעמדו המקורי כמשרת נצחי של אלוהים. מי שקנה לו ידע מושלם שכזה נחשב לחכם באמת. פיתוח הידע הזה על יחסי השירות הנצחיים עם האל משול לאש, ומשזו ניצתה, היא יכולה לשרוף את התגובות לכל המעשים.