סנסקריט
מילה במילה
תרגום
התעמקות
קיםּ קארמה קים אַקַרְמֵתי  קַוַיוֹ 'פְּי אַתְרַה מוֹהיתָאהּ
תַת תֵא קארמה פְּרַוַקְשְׁיָאמי  יַג' גְ'נָֿאתְוָא מוֹקְשְׁיַסֵא 'שׂוּבְּהָאת
קים—מהי; קארמה—פעולה; קים—מהי; אַקארמה—אי פעולה; איתי—כך; קַוַיַהּ—החכמים; אַפּי—אפילו; אַתְרַה—בעניין זה; מוֹהיתָאהּ—מבולבלים; תַת—הזו; תֵא—לך; קארמה—את הפעולה; פְּרַוַקְשְׁיָאמי—אני אסביר; יַת—אשר אותה; גְ'נָֿאתְוָא—ביודעך; מוֹקְשְׁיַסֵא—תשתחרר; אַשׂוּבְּהָאת—מפורענות.
תרגום
אפילו אנשים רבי תבונה נבוכים בבואם לפסוק בין פעולה לאי-פעולה. עתה אסביר לך פעולה מהי, וידיעה זו תשחרר אותך מכל פורענות.
התעמקות
פעולה בתודעת קרישנה צריכה להתבצע על-פי דוגמתם של דְבֵקים דגולים מהעבר. זה מומלץ בפסוק 15. הפסוק הבא יסביר מדוע אסור שפעילות כזו תהיה עצמאית.

פעילות בתודעת קרישנה דורשת הדרכה של אנשים מוסמכים, שקשורים לשושלת מורים, כפי שמוסבר בראשית הפרק. התהליך של תודעת קרישנה נאמר לראשונה לאל השמש, הלה הסבירו לבנו מַנוּ, מַנוּ הסבירו לבנו איקְשְׁוָאקוּ, ומיני אז מוכר התהליך על פני כדור הארץ. צריך ללכת בעקבות בני-סמכא קודמים משושלת המורים, כי אלמלא כן, אפילו אדם רב תבונה יתקשה לקבוע מהי פעילות נכונה בתודעת קרישנה. מסיבה זו בחר האל להורות לארג'ונה את תודעת קרישנה בעצמו. בזכות הוראותיו הישירות, מי שצועד בעקבותיו של ארג'ונה אינו מבולבל עוד.

נאמר שידע ניסיוני הוא בלתי מושלם, ולא די בו כדי להבין את דרכי הדת. למעשה, רק אלוהים בעצמו יכול לקבוע את עקרונות הדת (הדהרמה), ולא שום אדם, בשכלו הבלתי מושלם. דְהַרְמַםּ תוּ סָאקְשָׁאד בְּהַגַוַת-פְּרַנִּיתַם (שרימד בהאגותם 6.3.19). מכאן שחובתו לנקוט על פי בני סמכא דגולים כברהמה, שיווה, נָארַדַה, מַנוּ, הקוּמָארים, קַפּילַה, פְּרַהְלָאדַה, בְּהִישְׁמַה, שׂוּקַדֵוַה גוֹסְוָאמִי, יַמַרָאגַ'ה, גַ'נַקַה ובַּלי מַהָארָאגַ'ה. לא באמצעות השכל ורעיונותיו הספקולטיביים אפשר להבין מהי דת או הגשמה עצמית. ברוב חסדו נטול הסיבה לדְבֵקים, האל מסביר בעצמו מהי פעולה ומהי אי-פעולה. רק פעילות בתודעת קרישנה יכולה לחלץ מסבך הקיום החומרי.