סנסקריט
מילה במילה
תרגום
התעמקות
אֵוַםּ גְ'נָֿאתְוָא קְרּיתַםּ קארמה  פֻּוּרְוַיְר אַפּי מוּמוּקְשׁוּבְּהיהּ
קוּרוּ קַרְמַיְוַה תַסְמָאת תְוַםּ  פֻּוּרְוַיְהּ פֻּוּרְוַה-תַרַםּ קְרּיתַם
אֵוַם—כך; גְ'נָֿאתְוָא—ביודעם היטב; קְרּיתַם—נעשתה; קארמה—עבודה; פֻּוּרְוַיְהּ—על ידי ברי סמכא מן העבר; אַפּי—אכן; מוּמוּקְשׁוּבְּהיהּ—משוחררים; קוּרוּ—בצע; קארמה—את החובה; אֵוַה—אכן; תַסְמָאת—מתוך כך; תְוַם—אתה; פֻּוּרְוַיְהּ—על ידי קודמיך; פֻּוּרְוַה-תַרַם—בימי קדם; קְרּיתַם—נעשתה.
תרגום
כל הנשמות בנות החורין בימי קדם פעלו מתוך הבנה זו של טבעי הנשגב. לך אפוא בעקבותיהן, ובצע את חובתך.
התעמקות
האנשים נחלקים לשניים — אלה שלבם נגוע ברעיונות חומריים, ואלה שחופשיים מכל חומרנות. תודעת קרישנה מועילה לשני הסוגים כאחד. מי שמלאים בזוהמה חומרית — עבורם מהווים תודעת קרישנה וכללי השירות המסור תהליך התנקות הדרגתי. ומי שנקיים מכל טומאה — אלה ממשיכים ופועלים בתודעת קרישנה, כדי לשמש דוגמה לזולתם. סכלים או טירונים משוללי ידע בתודעת קרישנה בוחרים לעתים לפרוש מפעילות. גם ארג'ונה ביקש לפרוש מקרב, אלא שהאל לא תמך ברצונו. צריך רק לדעת כיצד לפעול; פעילות למען קרישנה עדיפה לאין ערוך מהפסקת פעילות והתנתקות או התבודדות למען הרושם. האל מורה כאן לארג'ונה לפעול בתודעת קרישנה על-פי דוגמתם של תלמידים קודמים, כגון אל השמש ויוַסְוָאן, כנזכר קודם. האל יודע את מעשי עברו כולם, כמו גם את מעשיהם של מי שמודעים לו. הוא ממליץ אפוא על מעשיו של אל השמש, שלמד ממנו אמנות זו לפני מיליוני שנה. התלמידים הללו כולם נזכרים כאן כנשמות בנות-חורין מימי קדם, שמילאו את החובות שהטיל עליהן האל.