סנסקריט
מילה במילה
תרגום
התעמקות
נַה מָאםּ קַרְמָאנּי לימְפַּנְתי  נַה מֵא קארמה-פְּהַלֵא סְפְּרּיהָא
איתי מָאםּ יוֹ 'בְּהיגָ'אנָאתי  קַרְמַבְּהיר נַה סַה בַּדְהְיַתֵא
נַה—לא; מָאם—עלי; קַרְמָאנּי—עבודה; לימְפַּנְתי—משפיעה; נַה—ואף אין; מֵא—לי; קארמה-פְּהַלֵא—לפירות המעשים; סְפְּרּיהָא—תשוקה; איתי—כך; מָאם—שאני; יַהּ—מי ש-; אַבְּהיגָ'אנָאתי—מבין; קַרְמַבְּהיהּ—על ידי התגובה לפעולה כזו; נַה—אין; סַהּ—הוא; בַּדְהְיַתֵא—נקשר.
תרגום
שום עבודה לא משפיעה עליי, גם איני משתוקק לפירות מעשיי. מי שמבין אמת זו על אודותיי, גם הוא אינו מסתבך בתגובות העמל.
התעמקות
ממש כשם שישנן חוקות בעולם החומרי שקובעות שהמלך אינו שוגה, או שאינו כפוף לחוקי המדינה, גם האל אינו כפוף לפעולותיו של העולם החומרי, אף שהוא בורא העולם. אף על פי שהוא בורא, הוא נשאר נבדל מבריאתו, בעוד שישויות החיים סבוכות בתוצאות מעשיהן החומריים שלמען טובת הנאה. זאת בגלל שאיפתן לשלוט במשאבים החומריים. במוסד כלשהו, לא בעליו אחראי למעשים הנכונים או השגויים של העובדים, אלא העובדים עצמם. ישויות החיים בוחרות אמנם לעסוק בתענוגות חושים למיניהם, אך לא האל הוא שהועיד להן פעילות זו. בעודן בעולם זה הן חותרות להגברת הנאות החושים, ושואפות לאושר גן-עדן לאחר המוות. מאחר שהאל מלא בעצמו, הוא אינו נמשך אחר אושר שמימי שכזה. האלים-למחצה שבעדן הם בסך הכול משרתיו. בעל העסק אינו נמשך אחר האושר הנחות שקוסם לפועלים. האל נשגב מכל פעולה ותגובה חומרית. הגשם, למשל, אינו אחראי למגוון הצמחים שמצמיחה האדמה, אף שבלעדיו שום צמח לא צומח. הסְמְרּיתי וֵדַה מאששת עובדה זו:

נימיתְתַה-מָאתְרַם אֵוָאסַוּ  סְרּיגְ'יָאנָאםּ סַרְגַה-קַרְמַנּי

פְּרַדְהָאנַה-קָארַנִּי-בְּהֻוּתָא  יַתוֹ וַי סְרּיגְ'יַה-שַׂקְתַיַהּ

"בבריאות החומריות האל מהווה בסך הכול את הסיבה העליונה. הסיבה המידית להתגלות עולם התופעות הוא הטבע החומרי." יצורי הבריאה הם רבים, כגון אלים-למחצה, בני אדם וחיות נחותות. כולם כפופים לתוצאות מעשיהם הטובים והרעים מהעבר. האל רק מאפשר להם את התנאים לפעילותם וקובע עקרונות לפעולה בתוך מידות הטבע; אך לעולם אינו אחראי למעשיהם בעבר ובהווה. זה מאושש בוֵדָאנְתַה-סֻוּתְרַה (2.1.34), וַיְשַׁמְיַה-נַיְרְגְהְרּינְּיֵא נַה סָאפֵּקְשַׁתְוָאת: האל משולל משוא פנים ולעולם אינו מפלה איש. ישות החיים היא זו שאחראית למעשיה. האל רק מאפשר את התנאים באמצעות הטבע החומרי, או האנרגיה החיצונית. מי שבקיא בכל המורכבויות הללו של חוק הקארמה, או פעילות נושאת פרי, לא יושפע עוד מתוצאות מעשיו. במילים אחרות, מי שמבין את הטבע הנשגב של האל, הרי שהוא מנוסה בתודעת קרישנה ואינו כפוף עוד לחוקי הקארמה. לעומת זאת, מי שאינו מודע לטבעו הנשגב של אלוהים וסבור שהלה מבצע את מעשיו למען טובת הנאה, כמו ישות חיים רגילה, יוסיף ויסתבך בתגובות למעשיו. מי שיודע את האמת העליונה הוא נשמה בת-חורין, ונחשב ליציב ואיתן בתודעת קרישנה.