4.1  אישיות אלוה, שְׂרִי קרישנה, אמר: אני הוריתי מדע בלתי נכחד זה של יוגה לאל השמש, ויוַסְוָאן, ויוַסְוָאן הורה אותו למַנוּ, אבי האנושות, ומַנוּ הורה אותו לאיקְשְׁוָאקוּ.
4.2  כך התקבל מדע נשגב זה דרך שושלת מורים, ובדרך זו הבינוהו המלכים הקדושים. אלא שבמרוצת הזמן השושלת נותקה, והמדע כפי שהוא, דומה שאבד.
4.3  היום אני חושף לפניך מדע עתיק-יומין זה, שדן ביחסים עם העליון. זאת משום שאתה דְבֵקי ורעי, ויכול משום כך להבין את רזיו הנשגבים.
4.4  ארג'ונה אמר: כיצד זה שהורית לויוַסְוָאן את המדע הזה בראשונה, שהרי לידתו קדמה לשלך?
4.5  אישיות אלוה אמר: הו מכניע האויב, לידות רבות רבות עברנו שנינו. אני יכול לזכור את כולן, ואילו אתה שכחת אותן!
4.6  אף על פי שאיני נולד וגופי הנשגב אינו נפסד לעולם, ואף שאני אדון כל ישויות החיים, בכל עידן ועידן אני מופיע בדמותי המקורית, הנשגבת.
4.7  בכל מקום וכל אימת שחלה הסתאבות ביישום הדת, הו נצר בְּהַרַתַה, ואי-דתיות משתלטת — או אז אני מופיע.
4.8  כדי לגאול את הצדיקים ולהכחיד את הרשעים, וכן כדי לשוב ולכונן את עקרונות הדת, אני עצמי מופיע עידן אחר עידן.
4.9  הו ארג'ונה, מי שיודע את טבעם הנשגב של התגלותי ומעשיי, אינו שב ונולד בעולם החומרי, לאחר נוטשו את גופו, אלא מגיע למשכני הנצחי.
4.10  אנשים רבים בעבר השתחררו מכל זיקה חומרית, פחד וכעס, השתקעו בי כליל ומצאו בי את מקלטם. הם היטהרו בזכות ידיעתם אותי, ונמלאו באהבה נשגבת אליי.
4.11  הו בן פְּרּיתְהָא, אני גומל לכול כפי התמסרותם לי; כולם פוסעים בנתיביי מכל בחינה.
4.12  אנשים בעולם זה מחפשים הצלחה בפעילות נושאת פרי, וסוגדים משום כך לאלים-למחצה. ואכן, עד מהרה הם זוכים בתוצאותיה של פעילות ארצית שכזו.
4.13  ארבע מחלקות החברה האנושית נוצרו בידי בהתאם לשלוש מידות הטבע החומרי והעבודה המיוחסת להן. ואף שאני הוא יוצרה של שיטה זו, דע כי איני העושה, שהרי איני משתנה.
4.14  שום עבודה לא משפיעה עליי, גם איני משתוקק לפירות מעשיי. מי שמבין אמת זו על אודותיי, גם הוא אינו מסתבך בתגובות העמל.
4.15  כל הנשמות בנות החורין בימי קדם פעלו מתוך הבנה זו של טבעי הנשגב. לך אפוא בעקבותיהן, ובצע את חובתך.
4.16  אפילו אנשים רבי תבונה נבוכים בבואם לפסוק בין פעולה לאי-פעולה. עתה אסביר לך פעולה מהי, וידיעה זו תשחרר אותך מכל פורענות.
4.17  מורכבות המעשים קשה מאוד להבנה. על כן חייב אדם לדעת כראוי מהי פעולה, מהי פעולה אסורה ומהי אי-פעולה.
4.18  מי שרואה אי-פעולה בפעולה ופעולה באי-פעולה הוא החכם באדם. למרות מעורבותו בפעילויות שונות, הריהו שרוי בנשגב.
4.19  מי שמאמציו כולם משוללים תשוקה לעינוג חושים, נחשב לבעל ידע מלא. החכמים אומרים עליו שהוא פועל שהתגובות למעשיו נשרפו כולן באש הידע המושלם.
4.20  מאחר שנטש כל זיקה לתוצאות מעשיו, והוא שבע רצון ובלתי תלוי תמיד, הרי שאינו מבצע עוד פעולות אנוכיות, אף שממשיך ועוסק בפעילויות שונות.
4.21  אדם בעל הבנה כזו פועל מתוך שליטה מוחלטת במיינד ובתבונה. הוא מוותר על כל תחושת בעלות על קנייניו ועובד רק כנדרש למחייתו. מי שפועל כך אינו מושפע עוד מתגובות החטא.
4.22  מי שמסתפק בזכייה שבאה מאליה, פטור משניות ומקנאה ויציב תמיד, בהצלחה ובכישלון — אף שהוא מבצע פעולות, הוא אינו מסתבך בהן לעולם.
4.23  פועלו של אדם שאינו קשור למידות הטבע החומרי ושרוי כולו בידע נשגב, מתמזג כולו בנשגב.
4.24  מי ששקוע כולו בתודעת קרישנה, אין ספק שיגיע לממלכה הרוחנית. זאת משום תרומתו המלאה לפעילות רוחנית, שבה המטרה מוחלטת וגם המִנחה היא בעלת אותו טבע רוחני.
4.25  יש יוגים שעובדים בשלמות את האלים-למחצה ומעלים להם מנחות שונות, ויש שמעלים מנחות לאש הברהמן העליון.
4.26  ישנם (הבְּרַהְמַה-צָ'ארִים הטהורים) שמקריבים את תהליך השמיעה ואת החושים באש השליטה במיינד, ואחרים (שחיים חיי משפחה מווּסתים) שמקריבים את מושאי החושים באש החושים.
4.27  אחרים, אשר מבקשים להגיע להגשמה עצמית על-ידי שליטה במיינד ובחושים, מעלים את תפקודי החושים כולם ואת נשמת החיים כמנחה לאש המיינד המרוסן.
4.28  בנודרם נדרים חמורים, יש שזוכים בהארה על-ידי הקרבת קנייניהם, ויש שזוכים בה באמצעות סיגופים קשים, או על-ידי תרגול שמונת שלביה של יוגת הנסתר, או באמצעות לימוד הוודות לצורך התקדמות בידע נשגב.
4.29  ישנם גם כאלה שכדי להישאר בטראנס בוחרים בתהליך עצירת הנשימה. אלה מתרגלים זאת על-ידי הבאת תנועת הנשיפה אל תוך השאיפה, ואת השאיפה אל תוך הנשיפה. הם חדלים אז מכל נשימה ונשארים בטראנס. וישנם אחרים שמקצצים באכילתם ומביאים כמנחה את נשיפתם לתוך עצמה.
4.30  כל המבצעים הללו, אשר יודעים את משמעות ההקרבה, מזדככים מתגובות החטא, ומאחר שטעמו את מתק תוצאות ההקרבות, הרי שהם מתקדמים לעבר מישור הנצח העילאי.
4.31  הו הטוב בשושלת הקוּרוּ, ללא הקרבה לא יכול איש לחיות באושר על כוכב זה או בחיים אלה; מה תקווה לו אפוא בבאים?
4.32  כל סוגי ההקרבה הללו מוצאים את אישושם בוודות, והם תולדה של סוגי עבודה שונים. ביודעך זאת, תהפוך לבן חורין.
4.33  הו ממגר האויבים, הקרבה אשר מבוצעת בידע עדיפה על הקרבת קניינים חומריים, שהרי ככלות הכול, הו בן פְּרּיתְהָא, כל הקרבות העמל מגיעות לשיאן בידע נשגב.
4.34  פנה למורה רוחני ונסה ללמוד ממנו את האמת. חקור אותו בכניעות והגש לו שירותך. מי שהגיעו להגשמה רוחנית יכולים להקנות לך ידע, כיוון שחזו באמת.
4.35  ומשקנית ידע אמיתי ממורה ששרוי בהגשמה עצמית, לא תשוב עוד ותיפול לאשליה שכזו, שהרי בזכות הידע הזה תראה שכל ישויות החיים אינן אלא חלק של העליון, או במילים אחרות, הן שלי.
4.36  גם אם נחשב אתה לגדול החוטאים, בשעה שתימצא על ספינת הידע הנשגב, יעלה בידך לחצות את ים הייסורים.
4.37  הו ארג'ונה, ממש כשם שאש הופכת עץ לאפר, כך שורפת אש הידע את התגובות לפעולות החומריות כולן.
4.38  בעולם זה דבר אינו זך וטהור כידע נשגב. ידע כזה הוא פרייה הבשל של כל תורת הנסתר. מי שמתרגל בשלמות שירות מסור יוכל בבוא העת להתענג עליו בתוככי עצמו.
4.39  אדם בעל אמונה, שהקדיש את עצמו לידע נשגב והכניע את חושיו, זכאי לידע כזה. בהשיגו זאת הוא זוכה עד מהרה בשלווה רוחנית עילאית.
4.40  אולם הבורים וקטני האמונה, שמטילים ספק בכתבי הקודש — אלה אינם מתעלים לתודעת-אלוהים, אלא מידרדרים מטה. הנשמה הספקנית לא תמצא אושר בעולם זה, גם לא בבא.
4.41  הו כובש העושר, מי שפועל בשירות מסור וויתר על פירות מעשיו, וספקותיו התנפצו באמצעות ידע נשגב — הריהו שרוי בנשגב, ואינו כבול עוד לתגובות למעשיו.
4.42  לכן הכֵּה בנשק הידע את הספקות שעלו בלבך מחמת בורות. הו בְּהָארַתַה, מצוּיד ביוגה, קום והילחם.