קָארְיַם איתְי אֵוַה יַת קארמה  נייַתַםּ קְרייַתֵא 'רְג'וּנַה
סַנְֹגַםּ תְיַקְתְוָא פְּהַלַםּ צַ'יְוַה  סַה תְיָאגַהּ סָאתְתְויקוֹ מַתַהּ
קָארְיַם—חייב להעשות; איתי—כך; אֵוַה—באמת; יַת—אשר; קארמה—עבודה; נייַתַם—מוכתבת; קְרייַתֵא—מבוצעת; ארג'ונה—הו ארג'ונה; סַנְֹגַם—התרועעות; תְיַקְתְוָא—נוטש; פְּהַלַם—התוצאה; צַ'ה—ו-; אֵוַה—בוודאי; סַהּ—זו; תְיָאגַהּ—פרישות; סָאתְתְויקַהּ—במידת הטובות; מַתַהּ—לדעתי.
תרגום
הו ארג'ונה, מי שמבצע את חובתו רק משום שיש לבצעה, מתנזר מכל חברה חומרית ואינו נקשר לפירות עמלו, הרי שפרישותו היא במידת הטובות.
התעמקות
זהו הלך הרוח הנכון לביצוע חובות הכתובים. אל לו לפועל להתקשר לפירות מעשיו, ועליו גם להתנתק ממידות הטבע שחוברות לפעולה. אדם מודע לקרישנה שעובד למשל במפעל, אינו מזדהה עם עבודתו, גם לא עם העובדים. הוא עובד למען קרישנה ומוסר את תוצאות עמלו לקרישנה, ומכאן שהוא פועל באופן נשגב.