דוּהְּקְהַם איתְי אֵוַה יַת קארמה  קָאיַה-קְלֵשַׂה-בְּהַיָאת תְיַגֵ'ת
סַה קְרּיתְוָא רָאגַ'סַםּ תְיָאגַםּ  נַיְוַה תְיָאגַה-פְּהַלַםּ לַבְּהֵת
דוּהְּקְהַם—גורם לסבל; איתי—כך; אֵוַה—בוודאי; יַת—אשר; קארמה—עבודה; קָאיַה—עבור הגוף; קְלֵשַׂה—מטרד; בְּהַיָאת—מתוך פחד; תְיַגֵ'ת—נוטש; סַהּ—הוא; קְרּיתְוָא—לאחר בצעו; רָאגַ'סַם—במידת הלהיטות; תְיָאגַם—פרישות; נַה—לא; אֵוַה—בוודאי; תְיָאגַה—של פרישות; פְּהַלַם—התוצאות; לַבְּהֵת—זוכה.
תרגום
מי שזונח את חובותיו בחושבו אותן לטורדניות, או מתוך חשש לאי-נוחות גופנית, הרי שפרישותו היא במידת הלהיטות. פרישות שכזו לא תרוממו לנשגב לעולם.
התעמקות
מי שמודע לקרישנה, אל לו לחדול ולהרוויח כסף מחשש שזוהי פעילות אנוכית הגוררת קארמה. מי שיכול להשקיע את כספי עמלו בתודעת קרישנה, או שמוצא שקימה מוקדמת מסייעת לתודעת קרישנה שלו, אל לו לחשוש ולזנוח את אלה במחשבה שהן טורדניות. פרישות כזו היא במידת הלהיטות, ופעילות בלהיטות סופה רק סבל. מי שפורש ברוח שכזו, לא ישיג את תוצאת הפרישות לעולם.