תַץ' צַ'ה סַמְּסְמְרּיתְיַה סַמְּסְמְרּיתְיַה  רֻוּפַּם אַתְי-אַדְבְּהוּתַםּ הַרֵהּ
ויסְמַיוֹ מֵא מַהָאן רָאגַ'ן  הְרּישְׁיָאמי צַ'ה פּוּנַהּ פּוּנַהּ
תַת—זו; צַ'ה—ו-; סַמְּסְמְרּיתְיַה—בהיזכרי; סַמְּסְמְרּיתְיַה—בהיזכרי; רֻוּפַּם—דמות; אַתי—מאוד; אַדְבְּהוּתַם—מופלאה; הַרֵהּ—של קרישנה; ויסְמַיַהּ—תדהמה; מֵא—שלי; מַהָאן—עצומה; רָאגַ'ן—הו מלך; הְרּישְׁיָאמי—אני נמלא אושר; צַ'ה—ו-; פּוּנַהּ פּוּנַהּ—שוב ושוב.
תרגום
הו מלך, בהיזכרי בדמותו המופלאה של קרישנה גוברת תדהמתי עוד ועוד, ושוב ושוב מתרונן לבבי.
התעמקות
מתברר שבחסדו של וְיָאסַה זכה גם סַנְֿגַ'יַה לראות את דמות היקום שהציג קרישנה לארג'ונה. נאמר אמנם שהאל לא הציג דמות זו קודם לכן, ושארג'ונה צפה בה לבדו. אולם כמה דְבֵקים דגולים, וביניהם וְיָאסַה, זכו גם הם לראותה. וְיָאסַה הוא אחד מדְבֵקיו הדגולים של האל ונחשב להתגלות רבת עוצמה שלו. וְיָאסַה חשף את הדמות לתלמידו סַנְֿגַ'יַה, והלה שב ונמלא חדווה כל אימת שנזכר בה.